samlet - Faxe Kommune

faxekommune.dk

samlet - Faxe Kommune

Børn, Familie og Uddannelse

Frederiksgade 9

4690 Haslev

Udtalelse til budgetoplæg 2013

Skolebestyrelse og Med-udvalg ved Vestskolen har forholdt sig til

det udsendte budgetoplæg. Skolen ser med stort bekymring på

perspektiverne i det udsendte materiale. Skolen har forståelse for, at

vi skal være med til at løse en opgave under givne vilkår, men må

klart udtrykke forventningen om overensstemmelse mellem vilkår og

forventninger/mål.

Skolen hilser med tilfredshed, at udvalget påtager sig et ansvar ved

at sætte navn på besparelserne i stedet for vedtagelse af

rammebesparelser. Det er vores opfattelse, at ressourcerne til

folkeskolen ikke er tilstrækkelige, hvorfor byrådet må påtage sig

ansvaret for skolevæsenets serviceniveau. Det er vores opfattelse,

at ressourcerne til folkeskolen og pasningsordningerne ikke kan tåle

yderligere reduktioner.

I forhold til reduktionsforslagene må skolen kraftigt udtale et ønske

om at undgå reduktioner på området og ikke mindst på følgende

punkter:

Besparelser på folkeskoleområdet

Reduktioner på kommunale specialskoler

Ressourcer til SFO-/skolesamarbejdet

Reduktion på kompetenceudvikling.

Med hensyn til opprioriteringsforslagene kan Vestskolen anbefale,

at Faxe Kommune tilbyder undervisning efter den vejledende

timetalsplan. Skolen må i den forbindelse gøre opmærksom på, at

ressourcer til relaterede områder også er nødvendige for at give

kvalitet i undervisningen. Her tænkes på de fremsatte

reduktionsforslag: Besparelser på folkeskoleområdet, herunder

holdtimer m.m.

Vedrørende anlægsforslag anbefaler Vestskolen et generelt behov

for fokus på IT-området. IT er et integreret arbejdsredskab og

undervisningsmiddel med et fortsat behov for udvikling og

Vestskolen

Bækvej 14

4690 Haslev

Tlf.: 5636 5500

Fax: 5636 5510

Dato: 15. august 2012

More magazines by this user
Similar magazines