samlet - Faxe Kommune

faxekommune.dk

samlet - Faxe Kommune

Høringssvar vedrørende Budgetreduktioner budget 2013.

Rønnede, den 16. august 2012

Personalegruppen har drøftet emnet på et på et personalemøde med MED-status den 15. august..

Rent overordnet er det med beklagelse at vi igen i år udsættes for massive besparelser på vores

område.

Børnene er vores råstof og fremtid og det er svært at forestille sig at det ikke har alvorlige

konsekvenser for deres udvikling ved de tilbagevendende nedskæringer.

Samtidig stiger belastningen og presset på det pædagogiske personale.

Vi har følgende kommentarer:

BFU-R-01 Kan vi tilslutte os ved naturlig afgang

BFU-R-02 Kan vi tilslutte os

BFU-R-03 Kan vi ikke tilslutte os. Det er vigtigt at personalet i hele kommunen sikres uddannelse

på samme høje faglige niveau og der tages fælles ansvar.

BFU-R-04 Kan vi ikke tilslutte os med mindre institutionerne tilføres personaletimer i et omfang

der kompenserer for det ekstra arbejde det medfører at modtage yngre børn.

BFU-R-05 Kan vi tilslutte os

BFU-R-06 Kan vi tilslutte os

På personalets vegne

Gitte Elund Jensen

Leder

More magazines by this user
Similar magazines