samlet - Faxe Kommune

faxekommune.dk

samlet - Faxe Kommune

Bilag 1

Udtalelse vedr. reduktionsforslag 2013

Vestskolen

Vestskolen anbefaler undladelse af reduktioner i prioriteret

rækkefølge.

Ad.: Besparelser på folkeskoleområdet

Besparelserne må absolut frarådes. Med overgangen til ny

skolestruktur pr. 1. august 2012 blev ressourcerne på området

allerede reduceret i forhold til tidligere.

En yderligere reduktion vil stort set gøre det umuligt at opfylde

intentionerne i folkeskoleloven på de angivne områder.

Større klassekvotienter og øget inklusion sætter klasseundervisningen

under pres samtidig med, at ressourcerne til understøttelse af

undervisningen reduceres. Udviklingen af kvaliteten i folkeskolen

ønsker vi at deltage aktivt i, hvorfor vi har en forventning om, at de

kommunale ressourcer støtter op om denne udvikling.

Ad.: Reduktioner på kommunale specialskoler

Som udgangspunkt har skolen forståelse for inklusionsarbejdet.

Inklusion kræver de nødvendige tilgange og ressourcer for at blive

en succes. Aktuelt er der behov for uddannelse af lærere og

kommunale ressourcepersoner, som kan støtte i processen.

Udviklingen af inklusionsarbejdet er en proces, som skal gives

megen opmærksomhed. Varige besparelser på området opnås

kun ved bibeholdelse af tilstrækkelige ressourcer i

overgangsperioden. Denne periode er først lige begyndt, hvorfor

besparelsen ikke kan anbefales.

Ad.: Ressourcer til SFO-/skolesamarbejdet

Vestskolen kan ikke anbefale reduktioner på området. Der er et

meget stort behov for disse timer, da tidens børnekarakter kræver

et målrettet arbejde med henblik på at skabe de nødvendige/

faste/gode rammer og vilkår for det enkelte barn og klassen.

En reduktion vil medføre, at arbejdet med inklusion og

forebyggende foranstaltninger markant forringes med stor risiko for,

at det bliver vanskeligt at klare opgaven med elever i problemer. En

konsekvens af manglende indsats i Indskolingen vil være

overflytning til dyrere foranstaltninger i Faxe kommune eller udenfor.

I erkendelse af behovets størrelse igangsatte skoleafdelingen i

foråret 2009 et projektarbejde med henblik på at medtænke

pædagoger i øget omfang i Indskolingen.

More magazines by this user
Similar magazines