samlet - Faxe Kommune

faxekommune.dk

samlet - Faxe Kommune

Høringssvar vedr. tidligere start i børnehave / reduktion af støttekorps.

Vi har drøftet jeres høringsmateriale på et MED-udvalgsmøde og har følgende kommentarer:

Tidligere start i børnehave, BFU-R-04

- Vuggestuebarnet er, i sine sidste måneder i sit vuggestueliv, inde i en udvikling som kræver

en del guidning/voksen-støtte, og dermed også ekstra og særlige personaleressourcer. Det

anser vi ikke som en mulighed med jeres reduktionsforslag.

- Vi oplever, at børn i dag er mindre modne, end de var for bare få år tilbage. Undersøgelser

viser, at der desuden er flere sensitive børn med særlige behov, og som dermed også vil

have svært ved en tidligere børnehavestart.

- Vi er bekymrede for, med den varslede driftsreduktion, at denne er medvirkende til en øget

risiko for, at der kommer flere gråzonebørn i institutionerne.

- Som vi ser det, er rammerne i Terslev Børnehus´s børnehave ikke gearet til at modtage børn

på 2,10 år. Vi anser, at der vil blive en betydelig øget omkostning i forbindelse med

etablering af diverse tiltag, som f.eks. puslefaciliteter, uderummet o.s.v.

- Særligt for Terslev Børnehus er, at vi har domæne på flere forskellige matrikler, hvor det

derfor ikke er muligt, at børnehaven benytter vuggestuens faciliteter.

Reduktion af støttekorps, BFU-R-06

- En reduktion af støttekorpset vil, som det beskrives i driftsreduktionsforslaget, medføre en

længere ventetid for barnets mulighed for støtte og dermed også barnets mulighed for

bedre inklusion i gruppen og barnets fremtidsperspektiv.

- I Terslev Børnehus har vi kompetencerne til at udføre støttekrævende opgaver. For at dette

kan praktiseres har vi brug for ekstra personale-ressourcer til disse børn.

På MED-udvalgets vegne

Marianne Møller Olsen og Britta Lodahl Jensen

More magazines by this user
Similar magazines