Views
5 years ago

Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv

Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv

Campylobacter

Campylobacter in vleesbereidingen op basis van pluimveevlees Mieke Uyttendaele, Katleen Baert en Lieven De Zutter Universiteit Gent 1. Lokalisatie van het beschouwde gevaar in de voedselketen In het laatste decennium hebben pathogene campylobacters zich ontwikkeld tot de oorzaak van bacteriële gastroenteritis, waarbij het aantal gevallen van campylobacteriosis in België, zoals in de meeste Europese landen, het aantal gevallen van salmonellosis overschrijdt. Overeenkomstig sommige studies zou pluimveevlees verantwoordelijk zijn voor 40 % van alle humane gevallen van campylobacteriose1 . Het is echter moeilijk nauwkeurige epidemiologische gegevens over de voedselinfecties te wijten aan dit pathogeen micro-organisme te verkrijgen, onder meer omwille van het kleinschalig en seizoensgebonden karakter. De resultaten van de microbiologische controles, uitgevoerd zowel door de overheid (FAVV) als door de voedingsbedrijven, wijzen erop dat de besmetting met Campylobacter spp. van producten in de pluimveeketen betrekkelijk hoog is. Gezien het toenemende aanbod en verkoop van vleesbereidingen op basis van pluimveevlees, en de opportuniteiten voor kruisbesmetting of onderverhitting tijdens bereiding is er vanuit de bevoegde overheid (Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu) eind november 2003 de vraag gesteld aan de Hoge Gezondheidsraad (HGR) om op een wetenschappelijk gefundeerde wijze risico’s voor de volksgezondheid in te schatten. De studie beperkte zich tot de nale stap in de voedselketen namelijk het aanbod van de desbetre ende producten (bereidingen op basis van pluimveevlees zoals bijvoorbeeld worsten, hamburgers, bereid gehakt, drumsticks, satés, etc.) ter hoogte van de retail en het transport, de opslag en bereiding door de consument (Figuur 1). 17

Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Beknopte versie - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de toepassing van het ... - Favv
Aanvraag tot uitbreiding van toepassing voor het product ... - Favv
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen ... - Favv
Advies 12-2005 : Wetenschappelijke evaluatie van de ”gids ... - Favv
Bepalingen van toepassing op voedselbanken en ... - Favv
Autocontrole - Favv
MLVA: een waardevolle epidemiologische tool ? - Favv
Businessplan 2009-2011 - Favv
fiche 1.2 Benzeen - Favv
PCCB/S3/JIM/879248 - Favv
PCCB/S3/KBS/1027086 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Advies 16-2005: Schatting van de blootstelling van ... - Favv
Advies 11-2013 van het Wetenschappelijk Comité van het FAVV
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV