Views
4 years ago

Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv

Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv

16 Methodologie Onder de

16 Methodologie Onder de begeleiding van twee facilitatoren hebben de dertig geselecteerde burgers gedurende een weekend in Brussel gediscussieerd over voedselveiligheid. De bedoeling was om hun adviezen en argumenten in te winnen over : • de factoren die ze belangrijk vinden om af te wegen tegenover voedselveiligheid ; welke elementen er al dan niet meespelen in hun beslissing om voedingswaren te kopen en te consumeren, en waarom • de aanwezigheid van resten van bepaalde substanties in voedingswaren : hoever moet men gaan ? • de kwestie van normen voor kleine productenten Er was geen verplichting om tot een consensus te komen. Om het de deelnemers gemakkelijker te maken, werd het weekend opgesplitst in diverse etappes, die hierna worden beschreven. In de werksessie na de kennismaking werd vertrokken van de percepties en ervaringen van de deelnemers omtrent voedselveiligheid. De burgers werden vervolgens bewust gemaakt van de vele facetten van voedselveiligheid via een werksessie rond twee case studies. Hierbij konden ze een beroep doen op een aantal referentiepersonen. Daarna hebben de deelnemers een lijst met factoren opgemaakt die ze belangrijk vinden om af te wegen tegenover voedselveiligheid. Ze hebben daarin de prioriteiten vastgelegd en hun voorstellen beargumenteerd. Tot slot hebben de panelleden een aantal conclusies en aanbevelingen voor de verantwoordelijken van het Voedselagentschap en de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid geformuleerd.

Schema 3 : de diverse etappes van het weekend Zaterdag 2 oktober 1. Onthaal en introductie ; • Kennismaking door de deelnemers spelregels • Verduidelijking van de doelstellingen van het project en van het panel • Validatie van de spelregels aan de hand van een charter, waarop de deelnemers commentaar kunnen geven 2. Eerste vrije reacties • Exploratie van de percepties van de deelnemers i.v.m. voedselveiligheid, op basis van hun eigen ervaringen 3. Samen bijleren aan de hand • Fase van uitwisseling en verrijking van twee casussen • De deelnemers begrijpen beter welke factoren een link kunnen hebben met voedselveiligheid • De opdrachtgevers vergaren reeds informatie via de werksessie omtrent twee casussen • Gelegenheid om referentiepersonen te raadplegen 4 Terugblik op de werksessies • Voorlopige balans van het panel • De opdrachtgevers identifi ceren de punten waarover zij van de deelnemers nog verdere toelichting wensen Zondag 3 oktober 5. Werksessie over de factoren • Op basis van de vorige werksessies worden de acht belangrijkste factoren geïdentifi ceerd die een rol spelen bij beslissingen ivm voedselveiligheid ; eerst gebeurt dit op individuele basis en daarna in groep • Discussie en uitwisseling van argumenten 6. Formuler ing van voorstellen • De deelnemers formuleren hun boodschappen en conclu- en conclusies sies voor de beleidsmakers • Opmaak en overhandiging van het verslag in aanwezigheid van de beleidsmakers De plenaire sessies verliepen met simultaanvertaling. De werken in subgroepen verliepen over het algemeen per taal (Nederlandstaligen en Franstaligen) ; de resultaten ervan werden in plenaire sessie gepresenteerd en gevalideerd. Samenvatting van de discussies en aanbevelingen In dit gedeelte worden de kernboodschappen gepresenteerd die naar voren komen uit de analyse van de werksessies. Anders dan in de focusgroepen, participeerde een groep burgers aan het panel die zo goed mogelijk een afspiegeling vormt van de sociologische diversiteit van onze maatschappij. Met hen is vooral gewerkt aan suggesties voor de betrokken overheden (Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Voedselagentschap). 17

Voedselveiligheid: tot welke prijs?
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs?
van de inspecteur en controleur - Favv
Beknopte versie - Favv
Brochure Horeca - Favv
FRITUREN - Favv
Het FAVV tot uw dienst
2010 - Favv
Jaarverslag 2001 - Favv
FAQ Autocontrole - Favv
Mededeling van Père Lejeune - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
FAQ Autocontrole - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Bijsluiter Coxevac - Favv
PCE ANTWERPEN - Favv
PCCB/S1/CKS/805795 - Favv