Views
5 years ago

Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv

Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv

44 Is het zo dat bij

44 Is het zo dat bij ongelijke normen artisanale producten ook onveiliger worden? Er zijn kwaliteitslabels: ‘Ambachtelijke producenten voeren kwaliteitslabels in om zich te onderscheiden van de industrie en ons te overtuigen dat hun product goed is. Daar vertrouw ik dan ook op.’ De EU-normen zijn opgemaakt voor een industriële context, niet voor een artisanale context: ‘Het opstellen en (doen) naleven van Europese normen kost veel. Die kosten worden vooral gemaakt om meer producten, niet om betere producten op de markt te kunnen brengen.’ De normen mogen volgens sommigen verschillen omwille van: • De leefbaarheid van kleine producenten en de variëteit aan smaken, de culturele diversiteit en identiteit van streken, de lokale know how op het vlak van voedselproductie te behouden. • Onze afhankelijkheid van grote bedrijven en de werkgelegenheid die ze scheppen te verkleinen. Men doet suggesties om in geval van diff erentiëring van normen, toch de veiligheid te garanderen • Op ambachtelijke producten een kortere houdbaarheidsdatum vermelden. • Geen toegevingen doen op het vlak van traceerbaarheid en voedingswaarde. • Ook andere types normen kunnen verschillen (uitrusting, administratieve). 3.5.2 Antwoorden op vragen 2 en 3 Het was voor de panelleden moeilijk om vraag 2 en 3 uit elkaar te houden De panelleden stellen zich vragen bij de gevolgde beleidslogica: waarom stelt men een nultolerantie voorop als die technisch niet haalbaar is en als kruisbesmetting geen gevaar betekent voor de volksgezondheid? De discussie gaat in de richting dat de norm mag versoepelen, als men maar vertrouwen kan behouden in het niveau van de norm. ‘Men moet een drempel defi niëren waarboven de resten schadelijk zijn. Deze defi nitie dient aangepast te zijn aan ervaringen en wetenschappelijke ontwikkelingen.’ Dat vertrouwen kan op verschillende manieren gestimuleerd worden: Door het verschaff en van goede informatie ‘Hoe kun je die informatie tot bij de mensen brengen? Oudere mensen hebben meer moeite om met informatie om te gaan, om de complexiteit van het thema te begrijpen.’ ’Veel informatie die we krijgen is niet onpartijdig. Men vertelt slechts een deel van het verhaal. Ik wacht altijd tot ik informatie krijg van verschillende zijden, zodat ik beter kan oordelen.’ ‘De berichtgeving naar de bevolking is van belang: de afwegingen moet bekend zijn voor het grote publiek.’

Door een debat over normen ’Normen moeten vastgelegd worden door een debat tussen mensen die bij het probleem betrokken zijn, namelijk de voederproducenten.’ ’Voederproducenten hebben niet het alleenrecht om de normen te bepalen, want voedselveiligheid gaat iedereen aan. Consumentenorganisaties dienen er ook bij betrokken te zijn.’ Door controle op misbruiken Door belang te hechten aan andere terechte zorgen ’Als de normen zo strikt zijn, dat een lichte overschrijding ongevaarlijk is, dan zijn er bezorgdheden die veel belangrijker zijn. Er zijn hier veel lege stoelen omdat mensen eigenlijk niet wakker liggen van voedselveiligheid.’ Door het werken aan de oorzaak van het probleem ‘We moeten toch voorzichtig zijn bij het bepalen van de normen, want wetenschap biedt geen zekerheid. Van ervaringen uit het verleden leren wij dat de schadelijkheid van sommige producten (bv. alcohol, sigaretten) pas vele jaren later blijkt. Het is beter de oorzaak van contaminatie (in het productieproces of in het milieu) te achterhalen en daar aan te werken.’ ‘We moeten kijken naar de oorsprong van de contaminatie (vb. problemen bij het productieproces, door milieuverontreiniging, door het steeds exacter worden van meetapparatuur). Er is dus meer fundamenteel onderzoek nodig over contaminatie in voeding en de oorzaken hiervan.’ 3.5.3 Antwoorden op vraag 4 In tijden van problemen of een crisis dringen de panelleden aan op transparantie: ‘Als men iets ontdekt wat niet klopt, hoe lang duurt het dan voor men de mensen informeert? Men hoeft inderdaad niet onnodig paniek te zaaien, maar men mag ook geen dingen in de doofpot stoppen. Mensen hebben het recht om te weten wat er gebeurt’. Ze doen volgende suggestie: ‘Wij stellen voor dat er zich in winkels een groot bord bevindt waarop informatie gegeven wordt over recente problemen, zodat de klanten weten wat het probleem is en naar welke vervangproducten ze kunnen uitkijken. De consumenten moeten zelf kunnen kiezen. Ook het centraal telefoonnummer (0800 13550 of 0800 13455) waarop consumenten informatie kunnen vragen moet op dit bord vermeld zijn. ‘ Ze vragen ook naar toegankelijke informatie: ’Consumenten weten niet wat ze met de informatie op de etiketten moeten. Het lijken wel de “kleine lettertjes in een verzekeringspolis”.’ 45

Voedselveiligheid: tot welke prijs?
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Beknopte versie - Favv
FAVV - Voedselveiligheid in de korte keten Op 9 november ...
Voedselveiligheid tot (w)elke prijs? - Platform Landbouw, Innovatie ...
Cultuur, tot welke prijs - Cultuurprijs Woerden