Views
5 years ago

Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv

Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv

62 Bijlage 3 :

62 Bijlage 3 : Selectiemethode voor de ‘focusgroepen’ De deelnemers aan de focusgroepen werden gecontacteerd en uitgenodigd via tussenorganisaties. Voor de focusgroep “kansarmen” (10 deelnemers): Moo Laforce, Leren Ondernemen Voor de personen met een verhoogd risico (9 deelnemers) : Ghislaine Dufourny, Verantwoordelijke van het CIRIHA (Centre d’Information et de Recherche sur les Intolérances et l’Hygiène Alimentaires) Voor de focusgroep ‘korte ketens en biologische voedingswaren’ (6 deelnemers) : Marc Fichers, Nature et Progrès Jean Frison, Coprosain Voor mensen die een gefundeerde klacht bij het Voedselagentschap hebben ingediend (7 deelnemers) : Yves Vanden Bosch, Meldpunt FAVV Steve Warson, Meldpunt FAVV De partners danken de deelnemers aan de focusgroepen van harte voor hun bijdrage aan deze oefening.

Bijlage 4 : Selectiemethode en profi el van de panelleden Aan zesduizend willekeurig gekozen inwoners van België werd een uitnodiging opgestuurd. Tweehonderd vierendertig mensen hebben hier positief op gereageerd. Daaruit heeft de Stichting dertig burgers gekozen, met de methodologische ondersteuning van Professor Ignace Glorieux, Promotor, en zijn collega Ilse Laurijssen, werkzaam binnen de Onderzoeksgroep TOR, Vakgroep sociologie, Vrije Universiteit Brussel, Faculteit Economische, Sociale en Politieke wetenschappen. De criteria voor de samenstelling van het panel waren evenwicht en diversiteit. • evenwicht in geslacht (mannen - vrouwen) en taal (Franstaligen – Nederlandstaligen) • diversiteit op het vlak van leeftijd, beroep, gezinssituatie, woonplaats en -omgeving, opleiding en nationaliteit De onderstaande tabel geeft een overzicht van de samenstelling volgens deze criteria. Verdeling mannen-vrouwen Mannen 14 Vrouwen 16 Taal Nederlandstaligen 14 Franstaligen 16 Leeftijd 18-30 8 31-45 8 46-60 7 60+ 7 Woonplaats Vlaanderen 14 Wallonië 9 Brussel 7 Woonomgeving Stedelijk 11 Halfstedelijk 9 Platteland 10 Nationaliteit Belgisch 28 Niet-Belgisch 2 63

Voedselveiligheid: tot welke prijs?
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Brochure Horeca - Favv
Beknopte versie - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
FAVV - Voedselveiligheid in de korte keten Op 9 november ...
Voedselveiligheid tot (w)elke prijs? - Platform Landbouw, Innovatie ...
Cultuur, tot welke prijs - Cultuurprijs Woerden
Het FAVV tot uw dienst
Jaarverslag 2001 - Favv
Mededeling van Père Lejeune - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de voorafgaande ... - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
FAQ Autocontrole - Favv
FAQ Autocontrole - Favv
Bijsluiter Coxevac - Favv
PCE ANTWERPEN - Favv
PCCB/S1/CKS/805795 - Favv
FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem ... - Favv
BESLUIT VAN DE REGENT BETREFFENDE HET SCHURFT ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de productiedatum en datum ... - Favv
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen ... - Favv
Het kernproces van het Belgische Federaal Agent- schap ... - Favv
ADVIES 29-2009 van het Wetenschappelijk Comité van het FAVV