ocena ekonomskega pomena turizma v sloveniji v letu 2003 in ...

mgrt.gov.si

ocena ekonomskega pomena turizma v sloveniji v letu 2003 in ...

45

Tabela 4‐4: SRT Tabela 1 - Turistična potrošnja tujih turistov in enodnevnih obiskovalcev po proizvodih

in kategorijah (izdatki obiskovalcev za končno potrošnjo v gotovini) v letu 2003 (v mio EUR)

A.1.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

6.1.

Kategorija

Turistično

značilni

proizvodi

Nastanitvene

storitve

Strežba hrane

in pijače

Storitve prevoza

potnikov

Storitve

turističnih

agencij in

organizatorjev

potovanj

Kulturne

storitve

Storitve

rekreacije in

drugi zabavni

programi

Športne in

športnorekreativne

storitve

Enodnevni

obiskovalci

(1.1.)

Turisti

(1.2.)

Skupaj

(1.1.+1.2)

Delež

v %

264,02 445,00 709,03 61,2%

X 218,96 218,96 18,9%

46,92 79,04 125,96 10,9%

47,98 60,76 108,74 9,4%

0 7,23 7,23 0,6%

3,39 10,17 13,56 1,2%

163,93 59,06 222,99 19,3%

6,57 19,72 26,29 2,3%

6.2. Igralništvo 157,36 39,34 196,70 17,0%

7.

A.2.

B.

Raznovrstne

turistične

storitve

Povezani

proizvodi in

storitve

Ne-specifični

proizvodi in

storitve

1,79 9,78 11,58 1,0%

205,29 53,04 258,33 22,3%

31,14 159,38 190,52 16,5%

SKUPAJ 500,46 657,42 1.157,88 100%

4.2.2 Domača turistična potrošnja

Znotraj kategorije domače turistične potrošnje metodologija SRT loči med dvema ločenima

komponentama, in sicer: (1) domačo turistično potrošnjo namenjeno za turistična potovanja

in enodnevne izlete v referenčni državi (torej Sloveniji) ter (2) domačo turistično potrošnjo v

Sloveniji namenjeno za turistična potovanja in enodnevne izlete v tujino. V skladu z omenjeno

delitvijo tako najprej prikazujemo dve ločeni tabeli ter tretjo združeno tabelo, ki predstavlja

seštevek domače turistične potrošnje namenjene za turistična potovanja in enodnevne izlete

v referenčni državi ali za potovanja v tujino (Tabela 4‐7).

Kot prikazuje Tabela 4‐5 je domača potrošnja za turiste in enodnevne izletnike, ki potujejo

znotraj rezidenčne države (Slovenija) po metodologiji SRT za leto 2003 skupno znašala 749

More magazines by this user
Similar magazines