Views
7 months ago

ARTEMİS MART 2018 (2)

Artemis

Artemis 2

BU SAYIDA Gözlerinden ġiir FıĢkıran Adam: ÂĢık Veysel ........................................................................................ 3 ÂĢık Veysel ġiirleri ................................................................................................................................. 4 ġelpe ........................................................................................................................................................ 5 ÂĢık Veysel ile Fikret Kızılok'un Hikâyesi... .......................................................................................... 6 Sufle Veriyorum: Biz Ayrı Dünyaların Ġnsanlarıyız ............................................................................... 8 Soğuktan Dertli...................................................................................................................................... 11 Susuz Ve ġuursuz Yaz .......................................................................................................................... 12 Pudra ġekerli Hayat ............................................................................................................................... 21 Karanfilli Çingene ................................................................................................................................. 23 Tiyatro Nedir Ki… ................................................................................................................................ 24 Sakar Oğlum Benim .............................................................................................................................. 26 ġebnem SÖZERLĠ/ Mehmet GĠRGĠN .................................................................................................. 26 Ġnsanlık ve Biz ....................................................................................................................................... 27 Kristal Siluet .......................................................................................................................................... 28 Pay-ı Baht .............................................................................................................................................. 29 Fotoğrafçılığın Ġncelikleri/ Hüseyin AĢan Röportajı ............................................................................. 31 Yangın Yeri ........................................................................................................................................... 36 Uyumun Bizlere Armağanı; Apollo Ve Dionysos ................................................................................. 37 Aradım Seni ........................................................................................................................................... 43 Ġçimde Bir GüneĢ Doğmadıkça ............................................................................................................. 44 Saadet DEMĠR YALÇIN ...................................................................................................................... 46 Halka Önderlik Eden Özgürlük (28 Temmuz 1830) ............................................................................. 47 19 ġubat 1915 Çanakkale Deniz SavaĢı ................................................................................................ 51 Osmanlı’da Külhanbeyleri ................................................................................................................... 54 1

Citylights Bor MART 2018
ARTEMİS KASIM SAYISI HAZIRLIĞI
MEDYATABLET 2018 MART
kusva mart son
kusva mart 17
MEDYATABLET 2018 AĞUSTOS
Citylights Zaječar MART 2018
Kobilife Mart 2018
MKORİDOR
Ocak Şubat Mart - 2018 Vizyon Dergisi - Small
Dergi-mart-ayı-sayı-2
Moonlife Mart 2017
Tanrıların Arabaları
Gündem Güncel
SAHİCİ KALMAK
Print On Demand Mart -Nisan 2018
OCAK - MART 2017 SAYI 75
ARALIK KIZI Fikir, Edebiyat, Sanat Dergisi 2. Sayı
Gök Tanrı İnancının Bilinmeyenleri-Günnur Yücekal Arpacı
Damla Dergisi | 2. Sayısı
DOĞA KOLEJİ DEMO YILLIK 2017-2018 2
DOĞA KOLEJİ DEMO YILLIK 2017-2018 2
OCAK - MART 2017 SAYI 75
MKORİDOR
MKORİDOR
MEDYATABLET 2017 MART
EGELIFE SAYI_111_kucuk
Broj 2 - mart 2007.pdf - Siepa
Matematik Proje (2)
DOĞA KOLEJİ DEMO YILLIK 2017-2018 2