Views
9 months ago

ARTEMİS MART 2018 (2)

Kristal Siluet Arife

Kristal Siluet Arife NACAKCI Cennet, Neresidir? Nedir? Bilinmez midir,YaĢanan kıvılcımlar mıdır, Bizi diri diri yakan? Kocaman bir yüreği, Hangi acı hangi dert sıkıĢtırır, Bu siyahî geceyi ne aydınlatır? Gözler, Cennete açılan kapılar değil midir? Doğru dürüst olsa hayat, üĢümemiz diner mi? KurĢunlar yağdırır sözler, Ardından bir merhamet bekler, ġefkat bulsa ellerin, belki diner kederin. Sus, konuĢma! Sadece bakayım, Gözlerinden kalbine, öylece dokunayım. Biliyorum, Kızgınsın, çok da fazla kırgınsın Derin bir bağ ararsın, tutmak ve asla bırakmamak… Senin olsun Ve sadece sana ait, Bir kalp senin için, atsın da hiç durmasın. Çekip gitsen bu hayattan, Bitecek mi tüm kederlerin, Kadehlerin, ĢiĢelerin gelecek mi ardından? GüneĢ doğsa ufuklarında, Nevbahar olsa mevsimin, yeĢerse filizlense ümitlerin, Kalbindeki kar ve boranlar sona erse. Firdevsten düĢmüĢ bir cemre, Cehennemi söndürmeye yeter mi? Bu savaĢın kahramanı olman gerekli. Kalbinde bir Ģubat ayazı, Bağırıyor çıktığı kadar avazı, Titriyor tüm zerreleri, açılmak istiyor gönlünün turkuazı. GüneĢ seni yakmaz, Uzat ellerini, ver yüreğini, PaylaĢ onunla, kurtul buzdağından. Gılman gibidir, Farkında mı değildir, sessiz ve sevgisizdir, Fakat hayattadır, ümitsiz değildir. Açtı yüzünde güller, pembeli, morlu tüller, Açıldı gökyüzü, dindi yağmur, GökkuĢağının tüm renkleri artık senin… Peki, bu hoyratlık, Gencecik bir bedene, yaptığın bu zulüm niye? BaĢ edemezsen geçmiĢinle, sadece kendine… 28

Pay-ı Baht Fatma DUMAN SARIGEDĠK Sen geldin ya… KıĢ çiçekleri koyuldu bahara… Cemreler düĢtü huyuma, suyuma, toprağıma… Ak düĢtü karanlığıma, al düĢtü Ģakaklarıma.. Sen geldin ya… Kavrulan ciğerime su serpildi, Savrulan yüreğime bir dur dendi. Sensiz kere nefesimi tutuyormuĢum meğer, ta derinden kocaman bir oh geliverdi. Sen geldin ya… Sol böğrümde batan ince dert, sükuta erdi… Kuruyan göz pınarlarım, geliĢinin hürmetine aĢka geldi. Beni bensiz kılan çığlık dolu sensizlik, seninle huzur dolu bir sessizliğe erdi. Neydi o günler… Her tanda gelirsin diye beyhude bekleyiĢler… Avuçlar yukarıda asude serzeniĢler… Tükenmez kelamlarla uzayan geceler… Ve sabahlarında dilim seni, zihnim seni, gönlüm seni heceler… Neydi o günler… Her yuttuğum ateĢ topu, her içtiğim kızılcık Ģerbeti… Sual olunmaz ama dedim vardır bir hikmeti. Yaradan biliyor ya, YaĢama-dan bilemezdim sensizlik denen bu illeti… Neyse, sen geldin ya… Razıyım bahtımdan bana düĢen sensizlik payına, Bir daha vuku bulmamacasına… 29

SARIYER’DE
MEDYATABLET 2018 MART
Kobilife Mart 2018
MEDYATABLET 2018 AĞUSTOS