Views
2 weeks ago

ARTEMİS MART 2018 (2)

‘O gün bugündür

‘O gün bugündür dünya baĢıma zindan.’ AĢık VEYSEL "Çiçeğe yatmadan evvel anam güzel bir entari dikmiĢti. Onu giyerek beni çok seven Muhsine kadına göstermeye gitmiĢtim. Beni sevdi. O gün çamurlu bir gündü, eve dönerken ayağım kaydı ve düĢtüm. Bir daha kalkamadım. Çiçeğe yakalanmıĢtım... Çiçek zorlu geldi. Sol gözümde çiçek beyi çıktı. Sağ gözüme de, solun zorundan olacak, perde indi. O gün bugündür dünya baĢıma zindan." 2

Gözlerinden ġiir FıĢkıran Adam: ÂĢık Veysel Veysel ġatıroğlu veya lakabı ile ÂĢık Veysel, 25 Ekim 1894 ġarkıĢla, Sivas'ta doğmuĢtur ve 21 Mart 1973 Sivrialan, Sivas'ta hayatını kaybetmiĢtir. AĢık Veysel Türk halk ozanıdır. AvĢar boyunun ġatırlı obasına mensuptur. AĢık Veysel ġatıroğlu, 1894 yılında Sivas'ın ġarkıĢla ilçesine bağlı Sivrialan köyünde dünyaya geldi. Annesi Gülizar, babası “Karaca” lakaplı Ahmet adında bir çiftçiydi. Veysel'in iki kız kardeĢi, yörede yaygınlaĢan çiçek hastalığına yakalanarak yaĢamlarını yitirdi. Ardından Veysel de yedi yaĢında aynı hastalıktan dolayı iki gözünü de kaybetti. Kendi anlatımına göre: “Çiçeğe yatmadan evvel anam güzel bir entari dikmiĢti. Onu giyerek beni çok seven Muhsine kadına göstermeye gitmiĢtim. Beni sevdi. O gün çamurlu bir gündü, eve dönerken ayağım kaydı ve düĢtüm. Bir daha kalkamadım. Çiçeğe yakalanmıĢtım… Çiçek zorlu geldi. Sol gözümde çiçek beyi çıktı. Sağ gözüme de, solun zorundan olacak, perde indi. O gün bugündür dünya baĢıma zindan.” Ahmet Kutsi Tecer ile Kutsi Bey tarafından düzenlenen bir Ģairler gecesinde tanıĢtı. Kutsi Bey tarafından verilen destek ile birçok ili dolaĢmaya baĢladı ÂĢık geleneğinin son büyük temsilcilerinden olan ÂĢık Veysel, bir dönem yurdu dolaĢarak Köy Enstitüleri'nde saz hocalığı yaptı. 1965 yılında özel kanunla maaĢ bağlandı. 1970'li yıllarda Selda Bağcan, Gülden Karaböcek, Hümeyra, Fikret Kızılok, Esin AfĢar gibi bazı müzisyenler ÂĢık Veysel'in deyiĢlerini düzenleyerek yaygınlaĢmasını sağladı. ġarkıĢla'da her yıl adına Ģenlikler yapılır. Babasının, ÂĢık Veysel'e oyalanması için aldığı bağlamayla önce baĢka ozanların türkülerini çalmaya baĢladı. 1930 yılında Sivas Maarif Müdürü olarak görev yapan 3

kusva mart son
SARIYER’DE
ARTEMİS KASIM SAYISI HAZIRLIĞI
t (2)
MEDYATABLET 2018 MART
Ocak Şubat Mart - 2018 Vizyon Dergisi - Small
kusva mart 17
Gündem Güncel
MKORİDOR
SAHİCİ KALMAK
Kobilife Mart 2018
Dergi-mart-ayı-sayı-2
Moonlife Mart 2017
DOĞA KOLEJİ DEMO YILLIK 2017-2018 2
DOĞA KOLEJİ DEMO YILLIK 2017-2018 2
Tanrıların Arabaları
Print On Demand Mart -Nisan 2018
Gündem Güncel
OCAK - MART 2017 SAYI 75
Gök Tanrı İnancının Bilinmeyenleri-Günnur Yücekal Arpacı
Damla Dergisi | 2. Sayısı
MKORİDOR
MKORİDOR
baskı için sardes aralık
son ARTEMİS
kusva mart 17
son ARTEMİS
son ARTEMİS
son ARTEMİS
son ARTEMİS