Views
6 months ago

ARTEMİS MART 2018 (2)

ÂĢık Veysel ile

ÂĢık Veysel ile Fikret Kızılok'un Hikâyesi... Bir modern zaman filozofu, sazını derdine ortak eden büyük ozan; Veysel ġatıroğlu... Sesiyle, sazıyla, sözüyle içimizde dokunan büyük ozanın gerçekten hayatına dokundukları oldu. Onlardan biri de Fikret Kızılok'tu. Fikret Kızılok, henüz genç. Bir plak çıkarmak istiyor. Plağa iki Ģarkı seçmiĢ, büyük usta AĢık Veysel'den; Söyle Sazım ve Yumma Gözün Kör Gibi... Gazeteci arkadaĢı Arda Uskan'la ÂĢık Veysel'in Sivas- Sivrialan'daki köyüne gittiler. Arda Uskan röportaj yapacak, Kızılok da Ģarkıları için izin isteyecek. Ġki gün kalıyorlar o evde. bizde bir sevinç fakat fakirlik var. Babam para bulacak da götürecek, açtıracak! O arada öküzün önünden saman irisini, tozunu, toprağını temizlemek için ahıra girdik. Öküz bağlıydı. Hayvan kafasını böylesine sallayınca boynuzunu tam gözümün üstüne vurdu. Sağ gözüm de aktı gitti. O ıĢık da kayboldu." ÂĢık Veysel, bir gece gözlerinin nasıl kör olduğunu anlatıyor onlara; ''"Tek gözüm zaten görmüyordu. 'Kırlangıç UĢağı' diye seyyar doktorlar vardı. Onlar göz açarlardı, göz doktoruydular. Babam rahmetli, gösterdi, baktılar. 'Sağ gözü ıĢık görüyor, üzerindeki perdeyi alırsak açılır. Akdağmadeni'ne getir, orada tedavi edelim' dediler. Onlar gittiler, 6

ÂĢık Veysel susuyor, Kızılok eline gitarını alıyor, çalıyor... Sonra bir cesaret büyük ozandan Ģarkılarını istiyor, cebinde 250 kuruĢ telif parası. ÂĢık Veysel gülümsüyor; O parayı al Ģirketine götür, gazoz parası yapsınlar. Ama sen güzel söylüyorsun oğlum. Ġstediğin Ģarkımı kullanabilirsin'' diyor. Bu sözlü anlaĢmadan birkaç ay sonra Fikret Kızılok'un ilk plağı çıkıyor. Plak satıĢ rekorları kırıyor ve Kızılok Altın Plak kazanıyor. Kazandığı Altın Plak'ı götürüp ustasına, ÂĢık Veysel'e hediye ediyor. 7

MEDYATABLET 2018 AĞUSTOS
MEDYATABLET 2018 MART
MEDYATABLET 2017 MART
Kobilife Mart 2018
Broj 2 - mart 2007.pdf - Siepa