Hent som pdf-dokument - Skatteministeriet

skm.dk
  • No tags were found...

Hent som pdf-dokument - Skatteministeriet

Virkning på udgifts- og skattetryk af flere skatteudskrivende myndighederskatteprocenten således 60 pct. vil τ være 150 pct. jf, at ud af en indkomstefter skat på 40 kr. skal der betales 60 kr. i skat. I tredje søjle er anførtarbejdstiden under forudsætning af en substitutionselasticitet på 0,2. Detses, at arbejdstiden ændrer sig med ca. 8 timer pr. procentpoint indkomstskat,når skattesatsen er omkring 60 pct. Ved lavere skattesatser er effektenpr. skattepoint mindre, og omvendt ved højere satser er effekten større.I fjerde søjle er vist provenuet pr. skatteyder. I femte sjette og syvendesøjle er vist MWC, selvfinansieringsgraden og MCPF.Det ses, at selvfinansieringsgraden stiger lineært med τ, men mere endlineært med skattesatsen. MCPF og MWC stiger mere end lineært medselvfinansieringsgraden.I bilag 1 er tilsvarende tabeller vist ved andre forudsætninger om substitutionselasticiteten(0,1 – 0,3 – 0,4 – 0,5 og -1).I følgende tabel 3 er vist MCPF, selvfinansieringsgrad og MWC ved givneskattesatser og substitutionselasticiteter.Det letteste begreb at beregne er selvfinansieringsgraden, der for en proportionalskat ved små skatteændringer er lig τ (marginalskatten i pct. afgrundlaget efter skat) gange substitutionselasticiteten. Ved en skatteprocentpå 60 er τ således 150 pct., og ved en substitutionselasticitet på 0,5 erselvfinansieringsgraden 75 pct. (150 pct. ּ 0,5). Ved en selvfinansieringsgradpå 75 pct. er MCPF 4 = (1/(1-0,75)), mens MWC er 300 pct. = (4-1) ּ100. Måtte skatten alene blive opkrævet af den del af indkomsten, der udgørmere end x pct. af bruttoindkomsten, er selvfinansieringsgraden τ ּε/(1-x).MCPF stiger således mere end proportionalt med skattesatsen og langtmere end proportionalt med skatteprovenuet, især når skattesatsen når envis højde.- 53 -

More magazines by this user
Similar magazines