Hent som pdf-dokument - Skatteministeriet

skm.dk
  • No tags were found...

Hent som pdf-dokument - Skatteministeriet

”Forældrekøb””Forældrekøb”1. IndledningDiskussionen om forældrekøb popper op i den politiske debat med jævnemellemrum – typisk ved semesterstart, hvor boligproblemet er særligt storti de større byer. Reglerne om forældrekøb er, hvilket er en smule atypiskfor skatteregler som virksomhedsordningen, noget de fleste kender til, ogsom rigtig mange også har en holdning til, hvordan burde være. En udbredtholdning, som fremgår af utallige artikler på området, er således, atvelhavende forældre på favorable skattevilkår kan købe og udleje og sælgelejligheder til deres børn.Målet med denne artikel er at give et baggrundsbillede af retstilstandenefter højesteretsdommen fra oktober 2002 om fikseret lejeindtægt og ilyset heraf en analyse af de skattemæssige synspunkter, som fra tid til andenpræger debatten om forældrekøb.Artiklen viser, at forældrekøbs-problemet ikke er et spørgsmål om virksomhedsordningeller ej, men et spørgsmål om, hvad den rigtige huslejeer, når forældre udlejer en lejlighed til deres børn. Svaret kompliceres af,at der på grund af huslejeregulering ikke er fri prisdannelse på udlejningsområdet.2. Forældrekøb og virksomhedsordningenUdtrykket forældrekøb bruges i almindelighed om den situation, hvor reglerneom virksomhedsordning i virksomhedsskatteloven anvendes til udlejningmellem nærtstående – typisk i familieforhold.Virksomhedsordningen er et frivilligt alternativ til beskatning efter reglernei personskatteloven.- 7 -

More magazines by this user
Similar magazines