Views
2 years ago

el-proces-publicar-def-web2

el-proces-publicar-def-web2

Elprocés.Revistacontracultural‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐tremiraval’agenda,ladrón,ladrón,porqueladronesloshaydemuchasclases,claro.Tudirás,vaigdirjo.Vamarcarel número iesposar altelèfon.¿Pedro?,sonoAntonioTabucchi,dovesei adesso?Ah,bene,bene.IosonoaLisbonaconilnostroamico PepTosar.Quindi,sepossiamovedere lospettacolo saremolietidivenireaMurcia.Vabene?LaZéi joensmiràvem i, encongint les espatlles,ens conteníem.Maggio,Pedro,maggio.Arivederci,caro.Ciao,ciao.Antoniovapenjareltelèfonivadir,bien,todoarreglado.Havia arribat l’hora de marxar.Antonio vainsistir d’acompanyar‐me un tros. Caminàvem persobre la vorera, crec que vam tornar a parlar d’Elmestre i Margarita i de Txèckhov, mentre travessàvemel Jardim do PríncipeReal. Poc després,quan jaenfilàvemlaRuadedomPerdroV,justquanpassàvemperdavantd’AntigaCasaFaz Frio,onhavíemdinat,Tabucchiemvaagafardelbraç.Anardelbraçambelsmeusamicsésungestambelqualesticdeltotfamiliaritzatperò,enaquellmoment,sensequeho pogués evitar,uncalfred em va recórrerl’espinada.Permostrarnaturalitat,recordoquèvaigpreguntar‐li per les adaptacions cinematogràfiquesques’havien fetd’algunesdelessevesnovel∙les.Vadirquelaque mésli haviaagradat era lad’Elfil del’horitzó.Ambaixòjahavíemarribatalaterrassad’ABrasileira, el final del passeig.I recordo com si fosaraque,enaquellprecísmomentemvapreguntarsiconeixia João Cesar Monteiro. Li vaig dir que main’haviasentitaparlar.Fueunbuenpoetayunbuendirector de cine.Unpersonajeque creo que puedeinteresarte.De com m’ha arribat a molt més queinteressar Joâo Cesar Monteiro ja en parlaré en elseumoment.CaroPeppe,civediamoaMúrciaconilladro.Bé, ha arribat l’hora. M’aixeco del banc delcorredor central del cementiri i camino lentamentelsescassoscent metresqueem separendel Jazigodosescritores.No pucdeixar derecordar en aquestmoment elsimpecables funerarisque van oficiarladeposició de les cendres d’Antonio Tabucchi enaquest lloc precís. Uns personatges que ell haviadescrit amb unagràcia infinitaal seu conteÚltimainvitació.Unafurgonetade colorantracita,ambelsvidresfumatsarribadavantdelJazigodosescritores.Dedinselvehicleensurten dos homesi unadona,tots tres d’uns trenta‐cinc anys,vestits amb pantalonsicamisaajustats,tambédecolorantracita,elegants.Ellsvan impecablement afaitats i pentinats,ellaportaelscabellsrecollitsenunacuaitéelspitsnotablement prominents.Ellsvanarticularunamenadepeanyaiella,ambgestdelicat,vaagafarl’urnaquecontenialescendresd’undelsmillorsescriptorseuropeus de les últimes dècades i la va posarsobre lapeanya.Vaig pensar queTabucchi hauriacelebratquelapersonaquel’haviadeferarribaralasevasepulturafosunadonaambunbalcó.Ara jasom al lloc que buscava.AntonioTabucchi,Vecchiano, 24/09/1943‐Lisboa, 25/03/2012.Poso l’Esprit i el xampany als peus del jazzigo onreposen les sevescendres,em trec les ulleres,emrasco el clatell, em poso les mans dins les butxaques,agafoaireidic:Antonio,estoyaquí,hevenidoavisitarte.Jaforadelcementiri,agafodenouel28queemportaràfinsalLargodeSãoVicente,adaltdetotde l’Alfama,on viula nostraamigaClaudia,quehatingutl’amabilitat d’hostejar‐nosunavegadamés,ala meva dona ia mi.Mentre sec al tramviano pucdeixar de sentir l’absència.Tot em fa pensar ambl’Antonio,A Baixa,el Miradouro deSanta Luzia,elrecorregut del28quevàremgravaríntegrament,lameva dona i jo,per a l’escena de Nocturn, un diad’estiu,alessetdelmatí,ambl´únicacompanyiadelconductor;tot.Desobtepensoque,apesarqueEvelynésunnom,alavegada,d’homeidedona,jojustenconectres: l’escriptor anglès Evelyn Vaugh, a tua amicaEvelynmi portadibuonenotizie,il’Evelyn,lamevadona,aquivaigconèixerarafacincanys,iquequanm’obre laportade la casa dela Claudia, on acabod’arribar, em pregunta, ja tens alguna idea per al’article?Potser tot això també es tracti d’una tabucchiada.172

Elprocés.Revistacontracultural‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐173

el-procc3a9s-5-publicacioweb
S'Esclop - Biblioteca Digital de les Illes Balears
Montaje libro poesia - Fundación Juan March
proyección y contraproyecto en la poesía española contemporánea
Joan brossa, la poesia més enllà del paper - Albert Lladó
Fes teu aquest desig i endinsa't al cor de les paraules - Tinet
S'Esclop - Biblioteca Digital de les Illes Balears
Poemas completos Vol. 3 - Publicar libros - Publicatuslibros.com
Nota de premsa i avanç de programació - CoNCA Consell Nacional ...
perfil de joan salvat-papasseit (1894-1924) - Isidor Cònsul
de salvador espriu a joves poetes - Reial Acadèmia de Bones Lletres
Antologia de poesia catalana - Escola xarXa de Berga - Inici
S'Escbp - Biblioteca Digital de les Illes Balears
4. El optimismo vital de la lírica de
LA «ODISEA» COMO POESIA - InterClassica
LA POESIA TRES VECES REBELDE DE ZHARA EL HASNAUI - RUA
Maragall traduït - Biblioteca de Catalunya
el saber callar a tiempo enernestocardenalyenla poesia campesina ...