Views
3 years ago

el-proces-publicar-def-web2

el-proces-publicar-def-web2

Elprocés.Revistacontracultural‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Vinyoli i la primavera del 75Isona PassolaEmdemanenqueparlideVinyoli perquèelllibre"Ventd'aram"eldedicàalsdelaprimaveradel75comell anomenava elgrup delletres queens solíem trobar elsmatinsdediumengealdesaparegutbardelaplaçadeSarriàperparlardeliteratura.Recordolallum travessantel verd tendredelsplàtansil'airenetel diaexacteque ensel va portar l'Altaiói com ens llegia,feliç deveure'ns embadalits ell tangran,nosaltrestanjoves,versosdel'"Araqueéstard",elseullibredarrer.Per elll'ara,eratardipernosaltrestotjust començava!Enelseuentusiasmevaigentendrelanecessitatdeconnectar‐sequetéaquellqueenlasoledatpersonals'habuidatenunpoema.Aquellsqueéremnosaltres,l’enteníemmésquelamajoriadelasevageneracióqueelvadeixar debandaperquèlasevapoesiade l'experiènciaiautodidactaxocavaamblapoesiaques'estilavaal'època.Jome'lmiravaencuriosidafinsquel'emociódelsmotsvapodermésquelacuriositatdelpersonatgequanrecitava"ELSCORBS"Grallantalesfosqueselscorbsretornencadavespre.Vésambcompteambelsbecsprivilegiats.Enshemd'anarfornintdellumsidedefenses.Desconfia,quejahasperdutaltresvegadeseneljocdepactar‐hi.Totalmésacceptaunperemptoricompromísperòfuig‐ne,sipots,noetdeixisdevorar.Araquenosaltresteniml'edatqueellteniallavors,dequèensvoliaprevenir,premonitori?Enelcentenaridelseunaixementemdiuenqueparli deVinyoliperòésque ami,Vinyoli,d’ençàd'aquella primaverano m'hadeixat mai,perquè lasevapoesiadramàticaivital,elsseusproverbis conclusiushanperdurat mésenllàdetotamodaielsituencomundelsmésgransdelsegleXXdelapoesiacatalana.Peraixò,humilment,liretorno comun boomerangelqueellemdeiaaladedicatòriadelseullibre:Joan,empeses!46

Elprocés.Revistacontracultural‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Artur Sagués - Joan Vinyoli - Artur Sagués47

el-procc3a9s-5-publicacioweb
S'Esclop - Biblioteca Digital de les Illes Balears
Joan brossa, la poesia més enllà del paper - Albert Lladó
Montaje libro poesia - Fundación Juan March
proyección y contraproyecto en la poesía española contemporánea
Fes teu aquest desig i endinsa't al cor de les paraules - Tinet
S'Esclop - Biblioteca Digital de les Illes Balears
Poemas completos Vol. 3 - Publicar libros - Publicatuslibros.com
Nota de premsa i avanç de programació - CoNCA Consell Nacional ...
perfil de joan salvat-papasseit (1894-1924) - Isidor Cònsul
el saber callar a tiempo enernestocardenalyenla poesia campesina ...
Antologia de poesia catalana - Escola xarXa de Berga - Inici
de salvador espriu a joves poetes - Reial Acadèmia de Bones Lletres
Antologia de poemes de revolta de Joan Brossa
S'Escbp - Biblioteca Digital de les Illes Balears
LA «ODISEA» COMO POESIA - InterClassica
LA POESIA TRES VECES REBELDE DE ZHARA EL HASNAUI - RUA
S'Escbp - Biblioteca Digital de les Illes Balears