Views
2 months ago

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Slovaque

Začíname > Umiestnenie

Začíname > Umiestnenie ovládacích prvkov a zásuviek n 10 N Umiestnenie ovládacích prvkov a zásuviek Venujte chvíľu identifikovaniu ovládacích prvkov a zásuviek, ktoré sú znázornené na nasledujúcich stranách. Predná strana A Vstavaný mikrofón (monofónny) B Indikátor vstavanej kamery MOTION EYE (str. 16) C Vstavaná kamera MOTION EYE (str. 35) D Obrazovka LCD (str. 108) E Tlačidlo ASSIST * (str. 34) F Tlačidlo DISPLAY OFF * (str. 34) G Tlačidlo VAIO * (str. 34) H Vypínač I Klávesnica (str. 31) J Dotykový panel (str. 33) K Pravé tlačidlo (str. 33) L Ľavé tlačidlo (str. 33) * Iba vybrané modely.

Začíname > Umiestnenie ovládacích prvkov a zásuviek n 11 N A Vstavané reproduktory (stereo) B Indikátor Num lock (str. 16) C Indikátor Caps lock (str. 16) D Indikátor Scroll lock (str. 16) E Zásuvka na médium „Memory Stick Duo“ * (str. 43) F Indikátor prístupu k médiu (str. 16) G Zásuvka na pamäťovú kartu SD (str. 51) H Indikátor napájania (str. 16) I Indikátor nabíjania (str. 16) J Indikátor diskovej jednotky (str. 16) K Vypínač WIRELESS (str. 57), (str. 62) L Indikátor WIRELESS (str. 16) * Počítač podporuje iba médiá „Memory Stick“ dvojitej veľkosti.