Views
9 months ago

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Slovaque

Preventívne opatrenia >

Preventívne opatrenia > Zaobchádzanie so vstavanou kamerou n110 N Zaobchádzanie so vstavanou kamerou ❑ ❑ Nedotýkajte sa ochranného krytu šošovky vstavanej kamery, pretože to na ňom môže spôsobiť škrabance, ktoré sa potom objavia na snímanom obraze. Bez ohľadu na stav napájania počítača nedovoľte, aby na šošovku vstavanej kamery dopadalo priame slnečné žiarenie, pretože by mohlo spôsobiť poruchu kamery.

Preventívne opatrenia > Zaobchádzanie s diskami n111 N Zaobchádzanie s diskami ❑ Odtlačky prstov a prach na povrchu disku môžu spôsobiť chyby pri čítaní. Disk držte za okraje a otvor v strede, ako je znázornené nižšie: ❑ Na disk nikdy neprilepujte nálepky. Ovplyvní sa tým používanie disku a môže dôjsť k neodstrániteľnému poškodeniu.