Views
8 months ago

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Slovaque

Odstraňovanie porúch >

Odstraňovanie porúch > Reproduktory n150 N Reproduktory Čo robiť, ak nepočuť zvuk zo vstavaných reproduktorov? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Ak používate program, ktorý má vlastné ovládanie hlasitosti, skontrolujte, či je jeho úroveň hlasitosti správne nastavená. Ďalšie informácie nájdete v Pomocníkovi programu. Zvuk môže byť vypnutý pomocou klávesov Fn+F2. Stlačte ich ešte raz. Hlasitosť môže byť nastavená na nízku úroveň pomocou klávesov Fn+F3. Stláčaním klávesov Fn+F4 nastavte hlasitosť na dostatočnú úroveň, aby bolo počuť zvuk. Kliknutím na ikonu hlasitosti na paneli úloh skontrolujte nastavenie hlasitosti v systéme Windows. Výstupné zvukové zariadenie môže byť nesprávne nakonfigurované. Informácie o zmene výstupného zvukového zariadenia nájdete v časti Ako zmeniť výstupné zvukové zariadenie? (str. 155).

Odstraňovanie porúch > Reproduktory n151 N Čo robiť, ak nefungujú externé reproduktory? ❑ Pozrite si návrhy uvedené v časti Čo robiť, ak nepočuť zvuk zo vstavaných reproduktorov? (str. 150). ❑ Ak používate program, ktorý má vlastné ovládanie hlasitosti, skontrolujte, či je jeho úroveň hlasitosti správne nastavená. Ďalšie informácie nájdete v Pomocníkovi programu. ❑ Skontrolujte, či sú vaše reproduktory správne pripojené a hlasitosť je nastavená na dostatočnú úroveň na to, aby bolo počuť zvuk. ❑ Skontrolujte, či sú vaše reproduktory určené na použitie s počítačom. ❑ Ak vaše reproduktory majú tlačidlo na stíšenie zvuku, tlačidlo nastavte do polohy, v ktorej je stíšenie vypnuté. ❑ Ak vaše reproduktory vyžadujú vonkajšie napájanie, skontrolujte, či sú pripojené na napájací zdroj. Ďalšie informácie nájdete v príručke, ktorá bola dodaná s vašimi reproduktormi. ❑ Kliknutím na ikonu hlasitosti na paneli úloh skontrolujte nastavenie hlasitosti v systéme Windows. ❑ Výstupné zvukové zariadenie môže byť nesprávne nakonfigurované. Informácie o zmene výstupného zvukového zariadenia nájdete v časti Ako zmeniť výstupné zvukové zariadenie? (str. 155).