Views
3 months ago

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Slovaque

Začíname > Informácie

Začíname > Informácie o indikátoroch n 16 N Informácie o indikátoroch Počítač je vybavený nasledujúcimi indikátormi: Indikátor Napájanie 1 Funkcie Keď je počítač zapnutý, indikátor svieti na zeleno. Keď je počítač v režime spánku, pomaly bliká na oranžovo. Keď je počítač vypnutý alebo v režime dlhodobého spánku, nesvieti. Nabíjanie Svieti, keď sa batéria nabíja. Ďalšie informácie nájdete v časti Nabíjanie batérie (str. 22). Disková jednotka Prístup k médiu Vstavaná kamera MOTION EYE Num lock Caps lock Scroll lock WIRELESS Svieti počas prístupu k údajom uloženým vo vstavanom úložnom zariadení alebo na médiu v optickej jednotke. Kým tento indikátor svieti, neuvádzajte počítač do režimu spánku ani ho nevypínajte. Svieti počas prístupu k údajom uloženým na pamäťovej karte, napríklad na médiu „Memory Stick“ alebo pamäťovej karte SD. (Kým tento indikátor svieti, neuvádzajte počítač do režimu spánku ani ho nevypínajte.) Keď indikátor nesvieti, pamäťová karta sa nepoužíva. Svieti, kým sa používa vstavaná kamera. Stlačením klávesu Num Lk sa aktivuje numerická klávesnica. Ďalším stlačením klávesu sa numerická klávesnica deaktivuje. Keď indikátor nesvieti, numerická klávesnica nie je aktívna. Po stlačení klávesu Caps Lock budete písať veľké písmená. Keď tento indikátor svieti a stlačíte kláves Shift, budete písať malé písmená. Ďalším stlačením klávesu sa indikátor vypne. Po zhasnutí indikátora Caps lock sa obnoví normálne písanie. Stlačením klávesov Fn+Scr Lk zmeníte spôsob, akým sa posúva zobrazenie na displeji. Po zhasnutí indikátora Scroll lock sa obnoví normálne posúvanie. Funkcia klávesu Scr Lk sa mení v závislosti od programu, ktorý používate. Nefunguje so všetkými programami. Svieti, kým sú aktivované možnosti bezdrôtovej komunikácie.

Začíname > Pripojenie napájacieho zdroja n 17 N Pripojenie napájacieho zdroja Ako napájací zdroj pre počítač možno použiť sieťový adaptér alebo nabíjateľnú batériu. Používanie sieťového adaptéra Keď je počítač priamo pripojený k sieťovému napájaciemu zdroju a je vložená batéria, napája sa zo sieťovej zásuvky. ✍ Používajte iba sieťový adaptér dodaný s počítačom. Ako používať sieťový adaptér 1 Jeden koniec sieťovej šnúry (1) zapojte do sieťového adaptéra (3). 2 Druhý koniec sieťovej šnúry zapojte do sieťovej zásuvky (2). 3 Kábel sieťového adaptéra (3) zapojte do zásuvky vstupu jednosmerného prúdu (4) na počítači. ! Tvar konektora vstupu jednosmerného prúdu sa líši v závislosti od sieťového adaptéra.