Views
3 months ago

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Slovaque

Používanie počítača

Používanie počítača VAIO > Používanie klávesnice n 32 N Kombinácia/funkcia Fn + / (F9/F10): priblíženie Funkcia Mení veľkosť snímky alebo dokumentu zobrazeného v niektorých softvérových aplikáciách. Ak chcete, aby sa obraz javil menší a vzdialenejší (vzdialenie), stlačte klávesy Fn+F9. Ak chcete, aby sa obraz javil väčší a bližší (priblíženie), stlačte klávesy Fn+F10. Ďalšie informácie nájdete v Pomocníkovi aplikácie VAIO Control Center. Fn + (F12): dlhodobý spánok Poskytuje najnižšiu úroveň spotreby energie. Po vykonaní tohto príkazu sa stav systému a pripojených periférnych zariadení uloží vo vstavanom úložnom zariadení a odpojí sa napájanie. Ak chcete obnoviť pôvodný stav systému, vypínačom zapnite napájanie. Podrobné informácie o správe napájania nájdete v časti Používanie režimov nízkej spotreby (str. 26).

Používanie počítača VAIO > Používanie dotykového panelu n 33 N Používanie dotykového panelu Pomocou dotykového panelu môžete ukazovať, zvoliť, potiahnuť a posúvať objekty na obrazovke. Akcia Popis Ukázanie Posúvajte prst po dotykovom paneli (1) tak, aby ste ukazovateľ (2) umiestnili na položku alebo objekt. Kliknutie Jedenkrát stlačte ľavé tlačidlo (3). Dvojité kliknutie Ľavé tlačidlo stlačte dvakrát po sebe. Kliknutie pravým tlačidlom myši Potiahnutie Posúvanie Rýchle posúvanie Pohyb roztiahnutia/ stiahnutia Jeden krát stlačte pravé tlačidlo (4). V mnohých aplikáciách táto akcia zobrazí kontextovú ponuku so skratkami (ak je k dispozícii). Posúvajte prst po dotykovom paneli, pričom zároveň držte stlačené ľavé tlačidlo. Na posúvanie vo vertikálnom smere posúvajte prst po dotykovom paneli pozdĺž ľavého okraja dotykového panelu. Na posúvanie v horizontálnom smere posúvajte prst pozdĺž spodného okraja. Pri vertikálnom alebo horizontálnom posúvaní sa môžete krúživým pohybom prsta na dotykovom paneli posúvať bez toho, aby ste prst z panela odtiahli (funkcia posúvania je k dispozícii iba v aplikáciách, ktoré podporujú funkciu posúvania pomocou dotykového panelu). Lineárnym rýchlym pohybom posuňte dva prsty po dotykovom paneli. Ak používate softvér na prehľadávanie webu alebo prezeranie snímok, rýchlym posunutím doľava sa presuniete dozadu a rýchlym posunutím doprava sa presuniete dopredu. Niektoré softvérové aplikácie umožňujú priblížiť a vzdialiť obraz pohybom roztiahnutia a stiahnutia dvoch prstov na dotykovom paneli. Pohybom roztiahnutia obraz priblížite alebo ho pohybom stiahnutia vzdialite. ✍ Keď je k vášmu počítaču pripojená myš, dotykový panel môžete vypnúť/zapnúť. Ak chcete zmeniť nastavenia dotykového panelu, použite nástroj VAIO Control Center. ! Pred vypnutím dotykového panelu určite pripojte myš. Ak dotykový panel vypnete pred pripojením myši, kurzor budete môcť ovládať iba pomocou klávesnice.