Views
4 months ago

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Slovaque

Rozšírenie vášho

Rozšírenie vášho počítača VAIO > Pridávanie a odoberanie pamäte n 96 N ❑ ❑ ❑ ❑ Na ochranu modulu pred ESD použite špeciálny obal dodaný s pamäťovým modulom alebo modul zabaľte do hliníkovej fólie. Vniknutie akýchkoľvek tekutín, cudzích telies alebo predmetov do zásuviek na pamäťové moduly alebo iných vnútorných komponentov vášho počítača spôsobí poškodenie počítača, pričom záruka sa nebude vzťahovať na žiadne náklady na následnú opravu. Neukladajte pamäťový modul na miesto, ktoré je vystavené: ❑ tepelným zdrojom, akými sú radiátory alebo vzduchové potrubia, ❑ priamemu slnečnému žiareniu, ❑ nadmernej prašnosti, ❑ mechanickým vibráciám alebo otrasom, ❑ silným magnetom alebo reproduktorom, ktoré nie sú magneticky tienené, ❑ okolitej teplote viac ako 35 °C alebo menej ako 5 °C, ❑ vysokej vlhkosti. S pamäťovým modulom zaobchádzajte opatrne. Nedotýkajte sa hrán komponentov a dosiek s plošnými spojmi vnútri vášho počítača, aby ste sa vyhli poraneniu rúk a prstov.

Rozšírenie vášho počítača VAIO > Pridávanie a odoberanie pamäte n 97 N Odobratie a inštalácia pamäťového modulu Ako vymeniť alebo pridať pamäťový modul 1 Vypnite počítač a odpojte všetky periférne zariadenia. 2 Počítač odpojte a vyberte batériu. 3 Počkajte približne hodinu, kým počítač nevychladne. 4 Odskrutkujte skrutku (označenú šípkou nižšie) na spodnej strane počítača a snímte kryt priestoru s pamäťovými modulmi. 5 Dotknite sa kovového predmetu, aby sa vybila statická elektrina.