Views
8 months ago

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Slovaque

Používanie

Používanie periférnych zariadení > n 68 N Používanie periférnych zariadení Funkcionalita vášho počítača VAIO sa dá rozšíriť používaním rôznych zásuviek na vašom počítači. ❑ Pripojenie externých reproduktorov alebo slúchadiel (str. 69) ❑ Pripojenie externého displeja (str. 70) ❑ Výber režimu displeja (str. 75) ❑ Používanie funkcie viacerých monitorov (str. 76) ❑ Pripojenie externého mikrofónu (str. 78) ❑ Pripojenie zariadenia USB (str. 79) ❑ Pripojenie zariadenia i.LINK (str. 81)

Používanie periférnych zariadení > Pripojenie externých reproduktorov alebo slúchadiel n 69 N Pripojenie externých reproduktorov alebo slúchadiel K počítaču sa dajú pripojiť externé zariadenia na výstup zvuku (nie sú súčasťou dodávky), napríklad reproduktory alebo slúchadlá. Ako pripojiť externé reproduktory ✍ Skontrolujte, či sú vaše reproduktory určené na použitie s počítačom. ! Pred tým, než reproduktory zapnete, znížte ich hlasitosť. Externé reproduktory (1) zapojte do zásuvky na slúchadlá (2) i pomocou reproduktorového kábla (3) (nie je súčasťou dodávky).