Views
8 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Norvégien

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Norvégien

T Trimming (endre

T Trimming (endre størrelse)...........................................73 TV .........................................................................................106 U Under vann ..........................................................................31 USB-tilk. ..............................................................................93 Uskarp maskering.............................................................73 Utskrift ..........................................................................76, 116 V Varselindikatorer og meldinger................................126 Velg mappe .........................................................................78 VGA .......................................................................................47 Video ut ................................................................................92 Visningsmodus ..................................................................72 W Windows-datamaskin ...................................................109 Z Zoom......................................................................................33 Innhold Operasjonssøk MENU/ Innstillingssøk Indeks 136 NO

Merknader om lisensen "C Library", "Expat", "zlib", "dtoa", "pcre" og "libjpeg"-programvare leveres i kameraet. Vi leverer denne programvaren på grunnlag av lisensavtaler inngått med innehaverne av opphavsretten. Etter ønske fra eierne av opphavsretten til denne programvaren må vi informere deg om det følgende. Les de følgende avsnittene. Les "license1.pdf" i mappen "License" på CD-ROM-platen. Du finner lisenser (på engelsk) for "C Library", "Expat", "zlib", "dtoa", "pcre" og "libjpeg"-programvare. DETTE PRODUKTET OMFATTES AV DEN SAMLEDE PATENTLISENSEN FOR MPEG-4 VISUAL FOR PERSONLIG OG IKKE-KOMMERSIELL BRUK AV EN FORBRUKER, OG KAN BRUKES TIL Å (i) KODE VIDEO I SAMSVAR MED MPEG-4 VISUAL-STANDARDEN ("MPEG-4 VIDEO") OG/ELLER (ii) DEKODE MPEG-4-VIDEO SOM BLE KODET AV EN FORBRUKER SOM ER INVOLVERT I PERSONLIG OG IKKE-KOMMERSIELL AKTIVITET, OG/ELLER SOM ER ANSKAFFET FRA EN VIDEOTILBYDER PÅ LISENS FRA MPEG LA MED TILLATELSE TIL Å TILBY MPEG-4-VIDEO. INGEN LISENSER GIS ELLER SKAL FORUTSETTES FOR ANNEN BRUK. TILLEGGSINFORMASJON SOM GJELDER PROMOTERINGSBRUK, INTERN OG KOMMERSIELL BRUK OG LISENSIERING KAN ANSKAFFES FRA MPEG LA, LLC. SE HTTP://WWW.MPEGLA.COM På GNU GPL/LGPL-programvare Programvaren som går inn under den følgende GNU General Public License (heretter bare "GPL") eller GNU Lesser General Public License (heretter bare "LGPL"), følger med kameraet. Dette er for å informere deg om at du har rett til å ha tilgang til, endre og distribuere kildekoden for disse programmene under vilkårene til medfølgende GPL/LGPL. Kildekoden finnes på Internett. Bruk denne URL-en til å laste den ned. http://www.sony.net/Products/Linux/ Vi ser helst at du ikke tar kontakt med oss vedrørende innholdet i kildekoden. Innhold Operasjonssøk MENU/ Innstillingssøk Indeks Les "license2.pdf" i mappen "License" på CD-ROM-platen. Du finner lisenser (på engelsk) for "GPL" og "LGPL"-programvare. Du trenger Adobe Reader for å vise PDF-filen. Hvis det ikke er installert på datamaskinen, kan du laste det ned fra Adobe Systems-nettsiden: http://www.adobe.com/ Om lisensen for "Music Transfer" på CD-ROM-en (inkludert) MPEG Layer-3 audio coding technology and patents licensed from Fraunhofer IIS and Thomson. 137 NO