Views
9 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Norvégien

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Norvégien

DISP

DISP (Skjerminnstillinger) 1 Trykk på DISP (Skjerminnstillinger) på kontrollknappen. 2 Velg ønsket modus med kontrollknappen. (Lyst og kun bilde) (Lysstyrke og ekspon.-data) (Kun avspillingsmodus) (Lyst) Gjør skjermen lysere og viser bare bilder. Gjør skjermen lysere og viser informasjonen. Exif-data for det innspilte bildet vises også. Gjør skjermen lysere og viser informasjonen. Innhold Operasjonssøk MENU/ Innstillingssøk (Normal) Angir at skjermen skal ha standard lysstyrke, og viser informasjonen. Indeks Merknad • Hvis du viser bilder i lyst utendørslys, må du justere opp skjermens lysstyrke. Under slike forhold kan batteriet imidlertid brukes opp raskere. 34 NO

Blits 1 Trykk på (Blits) på kontrollknappen. 2 Velg ønsket modus med kontrollknappen. (Auto) (På) (Sakte synk) (Av) Merknader Blitsen brukes automatisk på mørke steder eller når det er motlys. Blitsen er alltid på. Blitsen er alltid på. Lukkerhastigheten er lav på mørke steder, slik at bakgrunnen, som ikke lyses opp av blitsen, skal vises klart. Blitsen fungerer ikke. • Blitsen blinker to ganger. Det første blinket justerer lysmengden. • Mens blitsen lades, vises . • Du kan ikke bruke blitsen under serieopptak. • I Intelligent autojustering-modus, Enkelt opptak-modus, kan du kun velge [Auto] eller [Av]. • I Panoramafotografering er blitsen satt til [Av]. zNår de "hvite runde prikkene" vises på bilder med blits Dette forårsakes av partikler (støv, pollen, etc.) som flyter i nærheten av linsen. Når de blir fremhevet av kameraets blits, vises de som hvite runde prikker. Kamera Innhold Operasjonssøk MENU/ Innstillingssøk Indeks Objekt Partikler (støv, pollen, etc.) i luften. Hvordan kan "hvite runde prikker" reduseres? • Gjør rommet lysere og fotografer motivet uten blits. • Velg (Høy følsomhet)-modus i Scenevalg. ([Av] blir valgt automatisk.) 35 NO