Views
7 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Norvégien

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Norvégien

DSC-W350/W350D/W360 L (Slett)-knapp (42) M MENU-knapp (9) N Kontrollknapp Meny på: v/V/b/B/z Meny av: DISP/ / / O Høyttaler P Skruehull for stativ Q Batteri/minnekortdeksel R Minnekortspor S Tilgangslampe T Multikontakt U Batterispor V Batteriutløserhendel * Bruke håndleddsstroppen Håndleddsstroppen er allerede festet til kameraet på fabrikken. Før hånden gjennom løkken for å forhindre at kameraet faller i bakken og blir skadet. Krok Innhold Operasjonssøk MENU/ Innstillingssøk Indeks A ON/OFF (strøm)-knapp B Lukkerknapp C Blits D Selvutløserlampe/smilutløserlampe/ AF-lys E Linse F Mikrofon G LCD-skjerm H For opptak: W/T (zoom)-knapp (33) For visning: (Avspillingszoom)-knapp/ (Indeks)-knapp (40, 41) I Modusbryter (20) J Krok for håndleddsstropp* K (avspilling)-knapp (39) 16 NO

Liste over ikoner som vises på skjermen Ikoner vises på skjermen for å indikere kamerastatusen. Du kan endre skjermvisningen med DISP (Screen Display Settings (Skjerminnstillinger)) på kontrollknappen. Når du tar stillbilder • Ikonene er begrenset i Enkelt opptak-modus. Når du filmer Under avspilling A På skjermen Betydning Gjenværende batterinivå Advarsel om lavt batterinivå Bildestørr. Scenevalg • vises kun på DSC-W380/ W390. • vises kun på DSC-W350/ W360/W380/W390. Opptaksmodus (Intelligent autojustering/Program Auto/ Panoramafotografering) Filmopptaksmodus • vises kun på DSC-W350/ W360/W380/W390. Scenegjenkjenningsikon Innhold Operasjonssøk MENU/ Innstillingssøk Indeks Hvitbalanse • / vises kun på DSC- W350/W360/W380/W390. Målemodus Vibrasjonsadvarsel Scenegjenkjenning Serieinnstillinger DRO Smilfølsomhetsindikator Fortsett r 17 NO