Views
8 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Norvégien

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Norvégien

Velg mappe Når flere

Velg mappe Når flere mapper opprettes på et minnekortet, vil dette velge mappen som inneholder bildet du vil spille av. 1 Trykk på (avspilling)-knappen for å gå tilbake til avspillingsmodus. 2 MENU t (Visningsmodus) t [Mappevisning (Stillbilder)] eller [Mappevisning (Film)] t z på kontrollknappen 3 MENU t (Velg mappe) t z 4 Velg mappen med b/B 5 [OK] t z Merknad • Dette elementet vises ikke når internminnet brukes til å ta opp bilder. zVise bilder over flere mapper Når flere mapper er opprettet, vises disse indikatorene på det første og siste bildet i mappen. : Går til forrige mappe : Går til neste mappe : Går til forrige eller neste mappe Innhold Operasjonssøk MENU/ Innstillingssøk Indeks 78 NO

AF-lys AF-lyset gir utfyllende belysning for å forenkle fokusering på et motiv i mørke omgivelser. AF-lyset sender ut rødt lys, slik at kameraet lett kan fokusere når lukkerknappen trykkes halvveis ned, inntil fokuset er låst. Indikatoren vil nå vises. 1 Sett kameraet i opptaksmodus. 2 MENU t (Innst.) t (Opptaksinnstillinger) t [AF-lys] t ønsket modus t z på kontrollknappen Auto Av AF-lyset er aktivert. AF-lyset er ikke aktivert. Merknader • Det kan fokuseres på motivet så lenge AF-lyset når frem til motivet, uavhengig om lyset treffer litt på siden av midten av motivet. • Du kan ikke bruke AF-lyset når: – Fotografere i Panoramafotografering-modus – (Landskap)-, (Halvlys)-, (Kjæledyr)- eller (Fyrverkeri)-modus (kun DSC-W380/W390) velges i Scenevalg. – Selvutløseren er satt til [Selvportrett, en person] eller [Selvportrett, to personer]. • Når du bruker AF-lys, er AF-avstandssøkerrammen deaktivert, og ny AF-avstandssøkerramme vises med en prikket linje. Autofokus prioriterer gjenstander nær midten av rammen. • AF-lyset sender ut meget sterkt lys. Selv om dette ikke er helsefarlig, bør du ikke se direkte inn i AF-lyset på kort avstand. Innhold Operasjonssøk MENU/ Innstillingssøk Indeks 79 NO