Views
7 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Albanese

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Albanese

Formatet dixhitale të

Formatet dixhitale të audios të mbështetura nga marrësi Formatet dixhitale të audios që mund të dekodojë marrësi varen nga foletë dalëse të audios në pajisjet e lidhura. Marrësi mbështet formatet e mëposhtme audio. Formati audio [Display (Ekrani)] Dolby Digital [DOLBY D] Dolby Digital EX [DOLBY D EX] Dolby Digital Plus a) [DOLBY D +] Dolby TrueHD a) [DOLBY HD] DTS [DTS] DTS-ES [DTS-ES] DTS 96/24 [DTS 96/24] DTS-HD Audioja me rezolucion të lartë a) [DTS-HD HR] DTS-HD Audioja kryesore a)b) [DTS-HD MA] DSD a) [DSD] PCM lineare shumëkanalëshe a) [PCM] Numri maksimal i kanaleve Lidhja midis pajisjes së riprodhimit dhe marrësit COAXIAL/OPTICAL HDMI 5.1 a a 6.1 a a 7.1 × a 7.1 × a 5.1 a a 6.1 a a 5.1 a a 7.1 × a 7.1 × a 5.1 × a 7.1 × a a) Sinjalet audio nxirren në format tjetër nëse pajisja e riprodhimit nuk përkon me formatin. Për hollësi, drejtojuni udhëzimeve të përdorimit të pajisjeve të riprodhimit. b) Sinjalet me një frekuencë modulimi prej më shumë se 96 kHz rilexohen në 96 kHz ose 88,2 kHz. 18 AL

Lidhjet 1: Instalimi i altoparlantëve Lidhjet Marrësi mundëson përdorimin e një sistemi deri në 7.2 kanale (7 altoparlantë dhe 2 nën-vuferë). Shembull i konfigurimit të sistemit të altoparlantëve Foni 7.1-kanalëshe me altoparlantë të pasmë rrethues Mund të përjetoni riprodhim të besnikërisë së lartë të DVD-ve ose audio të regjistruar me softuer nga Blu-ray Disc në format 6.1- kanalësh ose 7.1-kanalësh. • Vendosja e fonisë 6.1-kanalëshe Vendoseni altoparlantin e pasmë rrethues mbrapa vendit ku dëgjoni. A Altoparlanti i përparmë (majtas) B Altoparlanti i përparmë (djathtas) C Altoparlanti qendror D Altoparlanti rrethues (majtas) E Altoparlanti rrethues (djathtas) F Altoparlanti i pasmë rrethues (Majtas)* G Altoparlanti i pasmë rrethues (Djathtas)* H Altoparlanti lartë përballë (Majtas)* I Altoparlanti lartë përballë (Djathtas)* J Nën-vuferi * Nuk mund të përdorni njëkohësisht altoparlantët e pasmë rrethues dhe altoparlantët e lartë të përparmë. Foni 5.1-kanalëshe Për të shijuar në tërësi audio rrethuese shumëkanalëshe kinemaje duhen pesë altoparlantë (dy të përparmë, një qendror dhe dy rrethues) dhe një nën-vufer. • Vendosja e fonisë 7.1-kanalëshe Vendoseni altoparlantët e pasmë rrethues siç tregohen në figurën më poshtë. Këndi A duhet të jetë njësoj. 19 AL