utfordringene - Statoil

gc3MNaFPLh

utfordringene - Statoil

2005. I forhold til i 2005 har investeringene økt

betydelig i Norge, Angola og Nigeria, mens de

har falt vesentlig i USA. Investeringsfallet i USA

skyldes et rekordhøyt investeringsnivå året før,

da Statoil kjøpte EnCanas dypvannsportefølje i

Mexicogolfen for 2 milliarder USD. Dette er

Statoils største oppkjøp noensinne. For å sikre

den langsiktige utviklingen i Statoil, spesielt med

hensyn til den langsiktige produksjonsambisjonen,

vil selskapet opprettholde et høyt

investeringsnivå i årene som kommer.

Vår internasjonale virksomhet foretok sosiale

investeringer på 9,5 millioner USD i 2006.

Støtten gis gjennom en rekke bistandsorganisasjoner

i land hvor vi har virksomhet.

Forskning og utvikling

I tillegg til teknologiutvikling i feltutviklingsprosjekt

blir en vesentlig del av vår forskning

gjennomført ved vårt senter for forskning og

teknologiutvikling i Trondheim. Vår interne

forskning og utvikling drives i nært samarbeid

med universiteter, forskningsinstitusjoner, andre

operatører og leverandørindustrien. Utgifter til

forskning og utvikling var 1,2 milliarder kroner i

2006.

Sikre langsiktig verdiskaping

En av Statoils økonomiske målsettinger er å sikre

langsiktig verdiskaping. Det forutsetter at det på

kort sikt er en balanse mellom viktige delområder

som HMS, effektiv drift, arbeidsmiljø og

Fra hovedstaden Luanda i Angola. Statoils investeringer økte betydelig her i 2006. Halvparten av Statoils

produksjon utenfor norsk sokkel kommer fra Angola.

Samfunn

STATOIL BÆREKRAFTIG UTVIKLING 2006 63