Telegrafverket 2. halvår 1960 - Statistisk sentralbyrå

ssb.no

Telegrafverket 2. halvår 1960 - Statistisk sentralbyrå

1. Hovudabonnement ved slutten av budsjettåret:

Telefonanlegga

Tilknytingsnetta

2. Takserte telefonsamtaler:

Frå abonnentane:

ved telefonanlegga

ved tilknytingsnetta

Frå talestasjonar og off. samtaleautomatar:

ved telefonanlegga

ved tilknytingsnetta

3. Takserte lokalsamtaler pr. hovudabonnement:4)

Telefonanlegga

Tilknytingsnetta

i altI

i altI

Telefonanlegga og tilknytingsnetta 1

1. Driftsinntekter:

a. Telefonanlegga:

abonnementsavgift

samtaleavgift

ymse inntekter

b. Tilknytingsnetta:

abonnementsavgift

samtaleavgift

ymse inntekter

Telefonanlegga og tilknytingsnetta I

2. Driftsulgifter:

Lon sutgifter

Stasj onshaldsutgifter

Materiell m.m.

Avsetting til fornying

Renter

3. Driftsresultat (1 minus 2)

Budsjettår

1959-60 2. halvår 1960

419 652

30 045 1)

4. Driftsinntekt pr. hovudabonnement: 2)

Telefonanlegga 442,41

Tilknytingsnetta 110,30

Telefonanlegga og tilknytingsnetta 419,24

5. Driftsulgifter pr. hovudabonnement 3) 362,29

6. Driftsresultat pr. hovudabonnement (4 minus 5) 56,95

12

Hovudabonnement og lokalsamtaler.

438 844

28 299 2)

449 697 467 143

462 038 331 245 416 064

7 263 050 2 955 280

14 205 9103) 7 511 490 3)

49 075 3) 25 145 3)

483 556 366 255 907 979

1 133 572

302 134

1 087 550

1) Av dette 8 112 særabonnement.

2) Av dette 7 478 særabonnement.

3) Utrekna tal.

4) Takserte lokalsamtaler frå abonnentane dividert med middeltalet på hovudabonnement i budsjettåret. For

tilknytingsnetta har ein brukt middeltalet for hovudabonnement i tariffgruppe C3.

Driftsinntekter, driftsutgifter og driftsresultat. 1)

1) Jfr. tabellane 1, 2 og 6.

2) Driftsinntektene dividert med middeltalet på hovudabonnement i budsjettåret.

3) Driftsutgiftene dividert med middeltalet på hovudabonnement i budsjettåret.

alt

1

Budsjettår

1959-60 2. halvår 1960

kr. kr.

103 529 914 53 885 441

71 387 744 37 908 126

5 527 364 2 146 793

180 445 022 93 940 360

2 259 559 1 038 192

1 099 273 448 321

14 057 61 788

3 372 889 1 548 301

183 817 911 95 488 661

64 594 896 35 711 687

11 540 459 6 140 360

25 519 307 12 867 907

37 286 000 19 080 000

19 907 165 10 774 310

158 847 827 84 574 264


24 970 084 10 914 397

218 85

53,07

208,30

184,49

23,81

More magazines by this user
Similar magazines