Telegrafverket 2. halvår 1960 - Statistisk sentralbyrå

ssb.no

Telegrafverket 2. halvår 1960 - Statistisk sentralbyrå

Distrikt

Oppland distrikt :

Engerdal-Drevsjø-Riksgrensa

(seksjon Engerdalsetra-Riksgrensa)

Bjørgvin distrikt :

Lærdal-Fagernes (i Bjørgvin

distrikt)

Brekke-Vik Sogn

Hellesøy-Fedje

Bergen-Vinnesleiren

Fure Askvoll-Leirvik

Haus-Fotlandsvåg

Møre distrikt:

Innsmøla-Hopen

Volda-Ørsta

Ålesund-Sjøholt

Ålesund-Hildre

Hellesylt-Strand

Hornindal-Hellesylt

Innsmøla-Straumskog

Trøndelag distrikt :

Fillan-Melandsjø

Støren-Røros

(seksjon Singsås-Røros)

Nordland distrikt :

Bodo-Kjerringøy

Mosj øen-Drevj a

Troms distrikt :

Bjørnvik-Digermulen

Rørvik-Henningsvær

Finnmark distrikt :

Alta-Solovomi

Solovomi-Masi

Kautokeino-Galanito

Kautokeino-Stuoraj avrre

1) Nettoauke.

34

Utbygging av luftlinekursane.

Nye

stolperekkjer

Nye luftliner

km trådslag km linelengd1)

19,0

4,5

39,6

13,8

12,1

3,3 k

3,3 k

3,3 k

3,3 k

3,3 k

3,3 k

3,3 k

3,3 k/4j

2,75 k

3,3 k

3,3 k/2ck

3,3 k

3,3 k

3,3 k/4j

3,3 k

3,3 k

3,3 k

13,3 k

13,3 k

12,0 ck

12,0 ck

3,3 k

3,3 k

3,3 k

3,3 k

4,0 j

4,0 j

32,4

107,00

89,0

5,00

8,2

48,3

42,8

36,5

8,2

47,0

38,6

26,1

25,1

16,0

30,4

145,4

65,5

82,8

14,4

19,0

9,0

27,2

10,3

135,6

32,2

13,8

12,1

Nye radioliner i 2. halvår 1960.

Nye

sjøkablar

km

3,01

11,75

7,13

1,79

3,75

Bygd

ferdig

1/4-1960

21/12-1960

25/11-1960

15/12-1960

5/12-1960

22/12-1960

27/4-1960

1/11-1959

15/2-1960

1/6-1960

10/6-1960

9/7-1960

1/10-1960

14/12-1960

26/3-1960

1/6-1960

3/8-1960

20/8-1960

15/6-1960

14/8-1960

13/12-1960

13/12-1960

9/12-1960

9/12-1960

Arbeidet med den permanente breibands radiolina Oslo-Karlstad heldt fram. Hjelperadiolina

blei bygd ferdig 28/7-1960 og førebels teken i bruk for 60 telefonkanalar.

Ei mellombels radioline Oslo-Bergen for fjernsynet blei teken i bruk 1/8-60. Arbeidet med

den permanente fjernsynsradiolina heldt fram.

Det blei arbeidd vidare med breibands radiolina Oslo-Trondheim, og førebuingsarbeidet for

breibands radiolinene Oslo-Kristiansand og Bergen-Ålesund tok til.

11/7-60 blei mangekanals radiolina Hammerfest-Honningsvåg-Berlevåg-Vardø teken i

bruk, på strekningen Hammerfest-Honningsvåg med 36 kanalar og på strekningen Honningsvåg-Vardø

med 48 kanalar.

Mangekanals radiolina Bodo-Narvik blei sett i drift 4/8-60 med 36 kanalar. Kapasiteten

er 60 kanalar.

I halvårsterminen er det bygd ferdig 3 radioliner med ein kanal. Dessutan er fleire øysamband

skipa om til radioliner med ein kanal.

More magazines by this user
Similar magazines