Telegrafverket 2. halvår 1960 - Statistisk sentralbyrå

ssb.no

Telegrafverket 2. halvår 1960 - Statistisk sentralbyrå

Utkomen for:

For åra 1884-1898, sjå Norges Offisielle Statistikk, rekkje III seinast

nr. 318, 1899-1905 IV seinast nr. 129, 1905-1912 V seinast nr. 191,

1912-1919 VI seinast nr. 187, 1919-1925 VII seinast nr. 190, 1925—

1931 -VIII seinast nr. 184, 1931-1939 IX seinast nr. 190.

Telegrafverket 1939-1940 X nr. 13, 1940-1941 X nr. 46, 1941-1942 X

nr. 61, 1942-1943 X nr. 74, 1943-1944 X nr. 94, 1944-1945 X nr. 120,

1945-1946 X nr. 140, 1946-1947 X nr. 184, 1947-1948 XI nr. 4, 1948—

1949 XI nr. 37, 1949-1950 XI nr. 61, 1950-1951 XI nr. 93, 1951-1952

XI nr. 136, 1952-1953 XI nr. 159, 1953-1954 XI nr. 198, 1954-1955

XI nr. 226, 1955-1956 XI nr. 261, 1956-1957 XI nr. 298, 1957-1958

XI Dr. 331, 1958-1959 XII nr. 7, 1959-1960 XII nr. 36.

A.s John Griegs Boktrykkeri, Bergen

More magazines by this user
Similar magazines