Hovedoppgave - Høgskolen i Vestfold

hive.no

Hovedoppgave - Høgskolen i Vestfold

Nanopartikler – Håndtering av eksponering i arbeidsmiljøet

Figur 3 – Syntetisk fremstilte mikro- og nanopartikler i forskjellig form og størrelse.

Rettighetene til dette bildet tilhører University of California – Santa Barbara

Tabell 1 – Utdrag fra liste over kjente nanomaterialer som er tilgjengelig på verdensmarkedet. Inndelt etter gruppe.

Kilde: Nanosciences and Nanotechnologies: An action plan for Europe 2005-2009 [32].

Gruppe av nanomaterialer Eksempler og beskrivelse

Keramiske nanopartikler

Titandioksid, sinkoksid, jernoksid og andre metalloksider

og metallsulfider

Metalliske nanopartikler Sølv, gull, aluminium, nikkel og andre metaller

Nanoporøse materialer

Silisiumdioksid, aluminiumoksid, andre metaller og

polymerer

Karbon nanorør Enveggede og flerveggede

Karbonbaserte nanomaterialer Carbon black, grafitt og kombinasjoner av metalliske

karbider

Fullerener Sylinder, kule eller ellipsoideformer av karbonatomer

Quantum dots Nanoskalerte krystaller av halvledere

Dendrimer Kjeder av molekyler

Nanowire Metalliske og halvvlederwire

Nanopolymerer Nanostrukturerte polymerer og fibre

Bionanomaterialer Syntetiske biomolekyler

Nanokapsler

Liposomer, silisumdioksid skall

27

More magazines by this user
Similar magazines