Hovedoppgave - Høgskolen i Vestfold

hive.no

Hovedoppgave - Høgskolen i Vestfold

Nanopartikler – Håndtering av eksponering i arbeidsmiljøet

9.7 Grunnlag for risikovurdering

Funn

Bedriftene brukte tidligere erfaringer og tilgjengelig vitenskapelig litteratur blant

sitt grunnlag for risikovurderingen knyttet til risiko ved eksponering av

nanomaterialer i arbeidsmiljøet. Et fravær av både systematiske toksikologiske

studier knyttet til helseeffekter av nanomaterialer, og kvantifiseringsmetodikk for

eksponeringsgrad i arbeidsmiljøet, gjør at det er stor usikkerhet knyttet til effekter

av nanomaterialer. Bedriftene oppfattet derfor risikoen ulikt og tok forholdsregler

etter skjønn.

Vurdering

Alle virksomhetene etterlyste et større kunnskapsgrunnlag som favnet også de

spesifikke egenskapene til nanoskalerte bulk materialer. Økt kunnskap om

kvantifisering av eksponeringsgrad og helseeffekter av nanomaterialer vil kunne gi

virksomheter et bedre utgangspunkt for interne, individuelle risikovurderinger. Et

samarbeid mellom industri, myndigheter og ulike fagmiljøer kan også gjøre det

lettere å omsette kunnskap til forbyggende arbeid i virksomhetene.

74

More magazines by this user
Similar magazines