Hovedoppgave - Høgskolen i Vestfold

hive.no

Hovedoppgave - Høgskolen i Vestfold

Nanopartikler – Håndtering av eksponering i arbeidsmiljøet

mellom 217µg til 6020µg, og de fleste av de frigjorte nanopartiklene ble funnet på

områdene på hanskene som var i direkte kontakt med overflater.

Tabell 4 Resultater fra et dansk feltstudie som viser partikkelkonsentrasjoner på arbeidsplasser.

Nanopartikkel Type måling Arbeidsprosess Partikkelkons. (cm -3 ) Max

(cm -3 )

Nanosilica Aktivitet Veiing og 1,597e3 4799 1079

Bakgrunn blanding 1,504e3 1073 993

Nano-TiO2 Avtrekksskap Simulert søl og 2,000e3 1,300e5 1100

Arbeidssone rengjøring 4,141e3 5787 2156

MWCNT-1 Aktivitet

7,605e3 5,636e4 3540

Bakgrunn Utporsjonering i --- --- ---

MWCNT-2 Aktivitet arbeidstelt 1,684e4 2,871e4 4209

Bakgrunn --- --- ---

Min

(cm -3 )

Tabell 5 – Frigjorte SWCNT i arbeidsatmosfæren ved uttak fra produksjonsreaktor til videre prosessering.

Fasilitetsnummer Personlige luftprøver Hanskeprøver

Prøve (m 3 ) Estimert konsentrasjon (µg/m 3 ) Estimert konsentrasjon

(µg)

1 0,139 0,7 (Ni) 217

2 0,079 36,29 (Fe) 3705

3 0,096 9,86 (Ni) 863

4 0,132 51,73 (Ni) 6020

52,73 (Fe) --

6.3 Noen instrumenter

Selve målingen i arbeidsatmosfæren kan gjøres med stasjonære enheter eller

bærbart utstyr. For begge tilfellene må instrumentet korrigeres for bakgrunnsstøv,

før målingen blir foretatt. Det finnes et antall forskjellige målemetoder og

instrumenter, disse instrumentene kan brukes til å karakterisere de forskjellige

aspektene ved nanopartikler.

Figur 14 viser eksempler på noen instrumenter.

50

More magazines by this user
Similar magazines