Hovedoppgave - Høgskolen i Vestfold

hive.no

Hovedoppgave - Høgskolen i Vestfold

Nanopartikler – Håndtering av eksponering i arbeidsmiljøet

Innholdsfortegnelse

Sammendrag ......................................................................................................................... 8

1. Innledning ........................................................................................................................ 9

1.1 Kort Introduksjon til nanoteknologi ........................................................................... 9

1.1.1 Nanoteknologi og fremtidige muligheter ............................................................... 9

1.1.2 Nye egenskaper og nye utfordringer ................................................................... 10

1.2 Bakgrunn for prosjektet .............................................................................................12

1.3 Problemstilling ...........................................................................................................12

1.4 Avgrensninger ............................................................................................................13

1.5 Rapportens oppbygning .............................................................................................14

2. Metode ............................................................................................................................15

2.1 Samarbeid med STAMI .............................................................................................15

2.2 Litteratursøk og andre forhold ...................................................................................16

2.3 Bedriftsbesøk .............................................................................................................17

2.3.1 Fremgangsmåte................................................................................................... 17

2.3.2 Konfidensialitet og sensitivitet ........................................................................... 17

2.4 Andre metoder som ble vurdert .................................................................................18

3. Definisjoner og klassifisering ..........................................................................................20

3.1 Formuleringer .............................................................................................................20

3.2 Internasjonale forslag og EU sin arbeidsdefinisjon .....................................................21

3.3 Formålsrettet nedskalering .........................................................................................22

3.4 Naturlig forekomst og syntetisering ...........................................................................23

3.5 Noen grupperinger og klassifiseringer ........................................................................24

3.6 Nanoteknologiske produkters omfang ........................................................................26

4. Anvendelser og egenskaper ..............................................................................................28

4.1 Materialegenskaper ....................................................................................................28

5

More magazines by this user
Similar magazines