Hovedoppgave - Høgskolen i Vestfold

hive.no

Hovedoppgave - Høgskolen i Vestfold

Skjemaet skal leveres sammen med besvarelsen.

Jeg erklærer herved at min:

Obligatorisk erklæring

Eksamensbesvarelse i emnekode: HOPFE60 Fakultet: TekMar

1. er utført av undertegnede. Dersom det er et gruppearbeide, blir alle involverte holdt

ansvarlig og alle skal undertegne blanketten.

2. ikke har vært brukt til samme/en annen eksamen ved HVE eller et annet institutt/ universitet/høgskole

innenlands eller utenlands.

3. ikke er kopi eller avskrift av andres arbeid, uten at dette er korrekt oppgitt.

4. ikke refererer til eget tidligere arbeid uten at dette er oppgitt.

5. har oppgitt alle referanser/kilder som er brukt i litteraturlisten.

Jeg/vi er kjent med at brudd på disse bestemmelsene er å betrakte som fusk og behandles i hht. §18

i Forskrift om eksamen og studierett ved HVE og U-loven Kap. 4 § 4-7.

Dato: 26.05.2011 Sted: Campus Bakkenteigen, Horten

Underskrift 1 : Kand.nr.:

Ved gruppebesvarelse må alle gruppas deltagere undertegne¹:

Underskrift¹: Naveed Farid Kand.nr.: 31

Underskrift¹: Haakon Karlsen Kand.nr.: 6

Underskrift¹: Kand.nr.:

Underskrift¹: Kand.nr.:

Underskrift¹: Kand.nr.:

Underskrift¹: Kand.nr.:

1 Hvis erklæringen leveres inn elektronisk via Fronter er underskrift ikke nødvendig, skriv da inn navn.

Vedlegg #2

More magazines by this user
Similar magazines