Prospekt til udbud af nye B-aktier i Silkeborg IF Invest A/S

silkeborgif.com

Prospekt til udbud af nye B-aktier i Silkeborg IF Invest A/S

Prospekt for kapitaludvidelse Silkeborg IF Invest A/S

2. Effekt af overgang til IFRS

Afstemning af egenkapital pr. 1. januar 2005, 2006 og 2007 (IFRS åbningsbalance)

Note

Tidligere

regnskabspraksis

01.01.05

t.kr.

Effekt af

overgang

til IFRS

01.01.05

t.kr.

IFRS

01.01.05

t.kr.

- 110 -

Tidligere

regnskabspraksis

01.01.06

t.kr.

Effekt af

overgang

til IFRS

01.01.06

t.kr.

IFRS

01.01.06

t.kr.

Tidligere

regnskabspraksis

01.01.07

t.kr.

Effekt af

overgang

til IFRS

01.01.07

t.kr.

IFRS

01.01.07

t.kr.

Immaterielle aktiver 1.060 0 1.060 940 0 940 3.208 0 3.208

Materielle aktiver A 26.642 0 26.642 25.384 33 25.417 24.692 94 24.786

Finansielle aktiver B 202 -202 202 275 -275 0 332 -332 0

Langfristede aktiver 27.904 -202 27.904 26.599 -242 26.357 28.232 -238 27.994

Varebeholdninger 63 0 63 96 0 96 167 0 167

Tilgodehavender 644 0 644 2.176 0 2.176 2.337 0 2.337

Finansielle aktiver disponible

for salg

B 0 202 0 0 275 275 0 332 332

Likvide beholdninger 58 0 58 146 0 146 32 0 32

Kortfristede aktiver 765 202 765 2.418 275 2.693 2.536 332 2.868

Aktiver 28.669 0 28.669 29.017 33 29.050 30.768 94 30.862

Aktiekapital 19.816 0 19.816 19.816 0 19.816 19.816 0 19.816

Andre reserver C 0 91 91 0 163 163 0 220 220

Overført resultat D 591 -10.138 -9.547 806 -10.382 -9.576 1.458 -12.191 -10.733

Egenkapital 20.407 -10.047 10.360 20.622 -10.219 10.403 21.274 -11.971 9.303

Langfristede forpligtelser E 1.694 10.047 11.741 117 10.252 10.369 57 12.065 12.122

Kortfristede forpligtelser 6.568 0 6.568 8.278 0 8.278 9.437 0 9.437

Forpligtelser 8.262 10.047 18.309 8.395 10.252 18.647 9.494 12.065 21.559

Passiver

28.669 0 28.669 29.017 33 29.050 30.768 94 30.862

A Materielle aktiver

Der er foretaget følgende reguleringer vedrørende materielle aktiver:

Ændring af afskrivninger på andre anlæg, driftsmidler og inventar

som følge af revurderede restværdier

01.01.05

t.kr.

01.01.06

t.kr.

01.01.07

t.kr.

0 33 94

More magazines by this user
Similar magazines