Prospekt til udbud af nye B-aktier i Silkeborg IF Invest A/S

silkeborgif.com

Prospekt til udbud af nye B-aktier i Silkeborg IF Invest A/S

Prospekt for kapitaludvidelse Silkeborg IF Invest A/S

Udenlandske aktionærer

Udenlandske aktionærer bliver ikke skattepligtige til Danmark af aktieavancer alene på grund af besiddelse

af B-aktierne. Har en aktionær fast driftssted i Danmark eller anden tilknytning til Danmark og dermed

er begrænset skattepligtig til Danmark, kan investeringen være omfattet heraf.

Udbytte af B-aktierne er omfattet af begrænset skattepligt til Danmark for udenlandske aktionærer. Udbyttet

beskattes med en skattesats på 28%, dog oftest nedsat til en lavere skattesats fastsat i en dobbeltbeskatningsaftale

mellem Danmark og aktionærens hjemland.

Ved udbetaling af udbytte vil der som udgangspunkt blive tilbageholdt dansk skat med 28%. Den enkelte

aktionær kan herefter hos de danske skattemyndigheder tilbagesøge forskellen mellem de 28% og den

skattesats, som Danmark som kildeland har ret til at indeholde.

- 75 -

More magazines by this user
Similar magazines