Prospekt til udbud af nye B-aktier i Silkeborg IF Invest A/S

silkeborgif.com

Prospekt til udbud af nye B-aktier i Silkeborg IF Invest A/S

Prospekt for kapitaludvidelse Silkeborg IF Invest A/S

Silkeborg Idrætsforening af 1917 besidder på prospektdagen alle selskabets A-aktier. For hver A-aktie

gives ret til 10 stemmer, mens en B-aktie giver ret til én stemme.

Der er ingen af de større aktionærer, der har forskellige stemmerettigheder, udover forskellene forsaget

af forskellige stemmerettigheder for A- og B-aktier. Selskabets større aktionærer fremgår af den følgende

tabel:

Tabel 25: Selskabets større aktionærer

FØR UDBUDDET A-aktier

(nom.)

B-aktier

(nom.)

- 79 -

Total

(nom.)

Total

(stemmer)

Kapital

i pct.

Stemmer i

pct.

Silkeborg Idræftsforening af 1917 180.000 0 180.000 1.800.000 0,91 8,42

Silkeborg Fodbold Holding A/S 0 14.751.130 14.751.130 14.751.110 74,70 69,03

Øvrige 0 4.884.850 4.884.850 4.884.850 24,39 22.55

Egne aktier 0 -68.110 -68.110 -68.110

I alt 180.000 19.567.870 19.585.880 21.367.870 100,00 100,00

Forhåndstegning:

Selskabet har fra en kreds af investorer modtaget tilsagn om forhåndstegning af 5,35 mio. stk. Nye Baktier

til kurs 20 kr. Kredsen af investorer, som har givet førnævnte tilsagn, omfatter følgende juridiske

enheder:

Tabel 26: Kredsen af investorer, som har givet tilsagn om forhåndstegning

Brandstifter A/S, Torvet 10D, 2. tv., 8600 Silkeborg

Dynes ApS, Stenmårvej 9, 8680 Ry*

Emilan ApS, Krusåvej 6, 8600 Silkeborg*

F.L. Hansen Holding ApS, Lillehøjvej 9, 8600 Silkeborg*

FBO Gruppen A/S, Rønne Allé 68, 8600 Silkeborg

Helge Jensen, Åhavevej 95, 3., 8600 Silkeborg*

Henning Mortensen Holding A/S, Stagehøjvej 1, 8600 Silkeborg

Henton Group A/S, Papirfabrikken 34, 8600 Silkeborg*

Herm. Rasmussen A/S Holding, Stagehøjvej 17, 8600 Silkeborg

Hilbert Jonkman, Eerbeekseweg 16, 6971 LI. Brummen, Holland

J&L Gruppen A/S Knudlundvej 1, 8653 Them*

John Andersen, Østre Allé 18, 8600 Silkeborg*

JYSK Holding A/S, Sødalsparken 18, 8220 Brabrand

Karl Wedell stiftelse, Kampmannsgade 1, 6., 1606 København V

Kim Berner, Clausholmvej 308, 8370 Hadsten*

KK-JI Holding ApS, Elmevej 8, 2950 Vedbæk

Konbeck Holding Silkeborg A/S, Granhøjvej 11, 8600 Silkeborg

Leif Nygård, Brassøvej 20, Sejs, 8600 Silkeborg*

Makab A/S, Krogvej 9, 6720 Fanø*

Otto Larsen Holding A/S, Bergsøesvej 2, 8600 Silkeborg

Remstrup ApS, Remstrupvej 39, 8600 Silkeborg*

Silkeborg Idrætsforening af 1917, Søholthuset, Ansvej 110, 8600 Silkeborg*

Sparekassen Østjylland, Frankrigsvej 11, 8450 Hammel

Steen Konradsen, Bavnevej 23, 8600 Silkeborg

Treldevej 86 ApS, Østre Allé 18, 8600 Silkeborg*

Vagn Iversen, Sølystvej 55, 8600 Silkeborg*

Garanti:

Selskabet har den 26. marts 2008 modtaget tilsagn om at sikre minimumstegningen på 7,5 mio. stk. Baktier

til kurs 20 kr. Garantien er afgivet af følgende juridiske enheder:

Tabel 27: Juridiske enheders tilsagn om garanti

Emilan ApS, Krusåvej 6, 8600 Silkeborg**

F.L. Hansen Holding ApS, Lillehøjvej 9, 8600 Silkeborg**

Henton Group A/S, Papirfabrikken 34, 8600 Silkeborg**

Henton Ejendomme A/S, Papirfabrikken 34, 8600 Silkeborg*

OM Consultancy ApS, Nygade 2, 8600 Silkeborg**

*:Nærstående eller sælger af K/S Papirfabrikken.

**: Aktionær i selskabets nuværende hovedaktionær Silkeborg Fodbold Holding A/S.

More magazines by this user
Similar magazines