Prospekt til udbud af nye B-aktier i Silkeborg IF Invest A/S

silkeborgif.com

Prospekt til udbud af nye B-aktier i Silkeborg IF Invest A/S

Prospekt for kapitaludvidelse Silkeborg IF Invest A/S

5.23 Oplysninger fra tredjemand, ekspertudtalelser og interesseerklæringer

Nærværende Prospekt indeholder ikke ekspertudtalelser mv.

Der er i Prospektet medtaget oplysninger, der stammer fra tredjemand. Det kan oplyses, at oplysninger

herfra er gengivet korrekt med kilde. Det er således efter Udsteders overbevisning ud fra de oplysninger,

der er offentliggjort af tredjemand ikke er udeladt fakta, som kan medføre, at de gengivne oplysninger er

unøjagtige eller vildledende.

- 65 -

More magazines by this user
Similar magazines