4 - Grønt Miljø

grontmiljo.dk

4 - Grønt Miljø

26

Grøn omstilling i

landbruget i fart

Den grønne omstilling i

landbruget får mere fart,

men den bliver ikke mere

markedsorienteret hvis det

står til EU’s landbrugsministre.

Det fremgår af en aftale

som de har indgået om

reformen af den fælles

landbrugspolitik. Aftalen

skal nu forhandles med

Europaparlamentet.

Forslaget indebærer at

EU kan finansiere op til

75% af grønne investeringer

i landbrugsproduktionen.

Grønne investeringer

er omlægninger der gavner

miljø og klima, f.eks. forureningsfrie

svinestalde.

Desuden foreslås at 30%

af den direkte landbrugsstøtte

vil blive betinget af

at landmanden overholder

nogle grønne krav. Bl.a.

skal foreløbig 5% - og måske

senere 7% - af landbrugsjorden

udlægges til

miljøfokusområder, dvs.

natur, brak eller randzoner.

Fra ministeriet for fødevarer,

landbrug og fiskeri

meldes videre at en af de

danske mærkesager har

været fordeling af landbrugsstøtten.

Her er det

lykkedes de danske forhandlere

at afværge et forslag

der kunne rive gulvtæppet

væk under mælkeproducenterne.

En anden af reformens

nyskabelser er en engangsbetaling

for frivillige miljøvenlige

tiltag. Det giver en

sikkerhed i planlægningen

og er lettere at administere

for alle parter, lyder det fra

ministeriet.

Der er derimod dårligt

nyt for dem der ønsker

mere markedsorientering

af det europæiske landbrug.

F.eks. er afskaffelsen

af sukkerkvoterne udskudt

til 2017, ligesom det igen

bliver muligt at gøre flere

dele af støtten produktionsafhængig.

Ministeriet

vurderer at man kan nå

frem til en fælles beslutning

mellem ministerrådet,

Kommissionen og Europaparlamentet

i juni.

Barrodede planter tages op på Salling Planteskole - enten til levering eller kølehus. Planteskolen råder over

mere end 170 ha til produktion af planter og beskæftiger 40 medarbejdere.

Planter på køl forlænger ultrakort plantesæson

Perioden mellem frossen jord

og udspring er usædvanlig

kort i år, og det gør plantesæsonen

for barrodede planter

meget kort - med mindre man

bruger planter på køl.

Der var nattefrost og sne

frem til weekenden 13.-14.

april hvor den sidste sne smeltede.

Mandagen efter, hvor

man kunne komme i jorden,

røg temperaturen pludselig op

i nærheden af 20 grader med

udsigt til et forceret løvspring.

Det må antages at forårets

plantesæson kun er på få uger

for barrodede planter der ikke

er på køl. Barrodede planter

skal nemlig plantes efter løv-

fald og før knopbrydning, altså

i plantens hvileperiode. Barrodede

planter der ligger på

køl, har fået udsat deres livsprocesser

og udspring. De kan

ifølge ‘Kvalitetssikring af planteleverancer’

plantes helt frem

til 31. juni - i hvert fald hvis det

ikke bliver alt for varmt.

„I situationen vil alle gerne

kunne forlænge sæsonen mest

muligt da det kan være svært

at hente den planlagte omsætning

på den korte tid der

er til rådighed,“ siger salgschef

Erik S. Jørgensen fra Salling

Planteskole der har kapacitet

til oplagring af et stort lager af

planter på køl. Det giver mu-

lighed for selv ved en kort sæson

at nå de planlagte projekter,

vurderer han.

Man kan løse problemet ved

at bruge klump- og containerplanter

der groft sagt kan

plantes i hele året bare der ikke

er frost i jorden. Det er bare

ikke altid et alternativ. Barrodede

planter har nemlig en

væsentligt lavere plante- og

fragtpris, de er nemmere at

håndtere, fylder mindre og

man slipper for returemballage.

Det er desuden lettere at

vande barrodsplanter end

spagnumklumper som er svære

at vande op efter en eventuel

udtørring. sh

GPS og Glonass øger sammen nøjagtigheden til få cm

GPS (Global Positioning System)

er blevet et generelt begreb

for at beregne en geografisk

position og navigere på

baggrund af sattellitsignaler.

Det er dog et system udviklet

af det amerikanske militær så

man burde faktisk bruge en

mere generel betegnelse.

GPS blev i 1993 gjort offentligt,

men først med en forvrængning

til civil brug. Forvrængningen

blev fjernet i

2000 så nøjagtigheden for civile

blev bedre, men amerikanerne

kan stadig gøre syste-

met mindre nøjagtigt eller helt

utilgængeligt for alle andre

end det amerikanske militær

hvis f.eks. en krig kræver det.

For at skabe større uafhængighed

er EU ved at skabe sit

eget navigationssystem, Galileo,

og Rusland udvikler også

deres, Glonass, på baggrund af

Sovjetunionens traditioner i

rumforskning. Glonass (Global

Navigation Satellite System)

har nået global dækning, og

der markedsføres nu integrerede

Glonass-GPS-løsninger.

Dermed udnyttes flere satellit-

ter, nemlig 48 mod ellers 24.

Den tid det tager at modtage

og ‘låse’ en position, falder

dermed typisk 20-25%. Desuden

nås en højere præcision

som nu kun er på få cm. I øvrigt

udvikles systemerne i takt

med at nye satellitter sendes

op. De holder typisk ti år.

I Danmark markedsfører

Spygroup ApS en tracker med

en sådan løsning. Den er især

beregnet til at sætte på anlægsmaskiner,

containere, trailere

mv. som led i flådestyring.

www.gpscontainertracking.dk.

GRØNT MILJØ 4/2013

More magazines by this user
Similar magazines