4 - Grønt Miljø

grontmiljo.dk

4 - Grønt Miljø

32

Rød hestekastanje på en villavej

i Malmø. Også her er den

økonomiske værdi høj, bl.a.

fordi CO 2 -effekten sættes

meget højere end i New York.

Foto: Drago Prvulovic.

overskud på $100,2 mio. eller

$171 pr. træ (978 kr.). Investeringen

i gadetræerne giver

altså i disse år et afkast (benefit-cost-rate)

på $5,60 for

hver $1 man bruger.

En sådan benefit-cost-rate er

også udregnet i andre amerikanske

byer, men den er ikke

så høj som i New York. Det

forklares bl.a. med at der er

flere store, gamle træer i New

York og at ejendomspriserne

er større. Dermed får træerne

større effekt på huspriserne.

I Malmø koster det cirka

10.700 kr. at plante et bytræ,

mens plejen koster knapt 45

kr. pr. træ om året. Hvis træet

bliver 50 år, bliver det til cirka

13.000 kr. Gevinsten sætter

Aulin til 1400 kr. pr. træ fordi

CO 2-værdien er højere. Over

50 år bliver det 70.000 kr. Omkostningen

til plantning tjenes

altså ind på syv år, mens afkastet

over 50 år er over 500%.

Store, ret sunde træer

Der er ikke bare mange gadetræer

i New York. De er også

ret store og sunde. Det skal

deres værdisætning bedømmes

ud fra. Aldersfordelingen

beskrives som næsten ideel,

selv om der dog skal plantes

flere nye træer for at opretholde

en jævn af- og tilgang.

Næsten to tredjedele af træerne

(23,9%) er placeret i

sundhedskategorien ‘good’,

mens næsten hver fjerde træ

(23,9%) er i kategorien ‘excellent’.

Kun 8,3% har tilstanden

‘poor’, mens 1,4% af træerne

er døde uden at være fældet.

Størst problemer er der med

Acer-arterne, især den udbredte

spidsløn der mere end

andre arter angribes af den invasive

asiatiske træbuk. Selv

for den udsatte spidsløn er det

dog kun 17,8% af træerne der

er i dårlig tilstand.

Træbukke beskrives som et

stort potentielt problem, ikke

kun for spidsløn. Også plataner,

elme, aske, birke, pile og

hestekastanjer kan blive angrebet

af insektet. Hele 43%

af alle de kommunale træer er

i fare for træbukken som også

har indvandret i Danmark.

Som et andet problem nævnes

at der plantes for lidt,

nemlig 8.000 nye træer om

året hvor kun omkring 40%

ventes at blive over 40 år. Da

der samtidig fjernes cirka

9.300 døde træer om året, er

man bekymret for at man ef-

Gade i beboelseskvarter i New York City. Platan og Acer dominerer. Gengivet fra Paula J. Peper m.fl. (2007)

GRØNT MILJØ 4/2013

More magazines by this user
Similar magazines