4 - Grønt Miljø

grontmiljo.dk

4 - Grønt Miljø

Se Møns Klint fra

en kørestol

Med en ny 267 meter lang hævet

plankesti kan dårligt gående

og kørestolsbrugere nu lettere

opleve Møns Klint. De kan

ikke komme ned til klintens

fod, men de kan komme frem

fra parkeringspladsen gennem

skoven til klintens kant og udsigtspunktet

Freuchens Pynt

hvor der er bygget en udsigtsplatform.

Naturstyrelsen har

beskåret træerne ud mod klintekanten

for at give den bedst

mulige udsigt fra plankestien

og udsigtsplatformen. Den såkaldte

boardwalk er blevet en

realitet takket være et samarbejde

mellem GeoCenter Møns

Klint, Naturstyrelsen og Vordingborg

Handicapråd samt

flere fonde.

Det bruges en

kubikmeter træ til

Det er under halvdelen af de

skovede trækævler der ender

som tørret opskåret tømmer.

Det viser en oversigt på

www.trae.dk. Udgangspunktet

er 1 m 3 trækævler (1,12 m 3

med bark) der leveres til et

savværk fra skoven. Fordelingen

vil nu typisk være:

De første 0,12 m 3 er bark der

bliver brændt til bioenergi eller

brugt til bunddække i haver

og park. Så er der 1,00 m 3

tilbage. Når man skærer det

op, bliver der 0,07 m 3 savsmuld

samt 0,34 m 3 fraskårede stumper

der flises op til papir, fiberplader

eller brændsel.

Så har man 0,59 m 3 tømmer,

men groft og utørret. Når det

er tørret og skåret op, er der

0,47 m 3 tilbage. Resten er 0,03

m 3 tørringssvind og 0,09 m 3

fraskæring og savsmuld. De

små fraskæringer og al savsmuldet

kan bruges til fiberplader,

træpiller eller papir af

lav kvalitet. Udnyttelsen af

tømmeret stiger dog generelt

med stigende størrelse på træstammen.

GRØNT MILJØ 4/2013 27

More magazines by this user
Similar magazines