4 - Grønt Miljø

grontmiljo.dk

4 - Grønt Miljø

Hovedstadens nye

grønne fingre

København er kendt for sin

‘fingerplan’ fra 1947 hvor byvæksten

skulle ske ud af fingre

som på en hånd, mens der

mellem fingrene skulle være

grønne kiler med bl.a. parker

og natur. Princippet blev delvist

holdt selv om nogle grønne

kiler blev meget tynde.

Derfor er princippet fortsat i

den senere planlægning, også

i den ‘Fingerplan 2013’ der nu

er til høring. Princippet er nu

at forlænge de gamle grønne

Forsiden af fingerplanen fra 1947.

Nyt center for hede oplevelser

kiler mod Køge og Roskilde så

de holder trit med bebyggelsen.

Som begrundelse bruges

nu også klimatilpasningen idet

de åbne områder kan modtage

regnvand fra byen.

Fingerplan 2013, der er en

revideret udgave af Fingerplan

2007, handler også om lokalisering

af transporterhverv, udbygning

af hospitaler og byudvikling

ved Ring 3. Det er nu

op til kommuner og Naturstyrelsen

at detaljere planen færdig

i kommuneplanlægningen.

Se hele forslaget på

www.naturstyrelsen.dk.

Naturrum Kirstinelyst er et nyt oplevelsescenter som Naturstyrelsen

åbnede 12. april på Randbøl Hede. I den ombyggede hedeejendom

kan man nu se hvordan hederne er opstået og hvordan

de fungerer. Desuden er der friluftsfaciliteter og informationsposter

ude på heden. „Med Naturrum Kirstinelyst får vi et helt

nyt værktøj til at formidle hedens natur. Det forener friluftsliv,

naturoplevelser og muligheden for at lære om naturen,“ siger

skovrider i Naturstyrelsen Henrik J. Vinther.

Kirstinelyst er et af flere pilotprojekter der efter svensk forbillede

skal udvikle konceptet ‘Naturrum’ - støttepunkter der sikrer

de aktive i naturen læ, ly og ophold samtidig med at man formidler

viden om naturen og området. Bag konceptet står Lokale

og Anlægsfonden, Friluftsrådet og Arbejdsmarkedets Feriefond

støttet af LAG Vejle, LAG Billund, Naturstyrelsen og Realdania.

GRØNT MILJØ 4/2013 61

More magazines by this user
Similar magazines