Views
3 years ago

Gudbjerg Kirkebog – Døbte Drenge – og Pigebørn - 1874-1885 1

Gudbjerg Kirkebog – Døbte Drenge – og Pigebørn - 1874-1885 1

Gudbjerg Kirkebog – Døbte Drengeog Pigebørn - 1874-1885 129. 1883, 31. maj. Niels Pedersen, Døbt i Kirken 8. juli 1883. Slagter Jørgen Pedersen og Hustru Marie Jensen, 36 Aar, Ellerup. Faddere:Husmand Peder Egeskovs Hustru af Hørup, Skomager Anders Pedersens Hustru af Hesselager, Skomager Anders Pedersen afHesselager, Indsidder Christen Pedersen og Førstekarl Rasmus Mortensen af Hesselager.10. 1883, 2. juni. Hans Hansen, Døbt i Kirken 24. juni 1883. Ugift, Sophie Larsen, 22 Aar, til huse for sin Moder, Hjulmand LarsSørensens Enke i Ellerup, Udlagt Barnefader, Ungkarl Hans Jørgen Hansen af Lamdrup, Svindinge Sogn. Faddere: Gaardmand KnudJørgensens Hustru af Svindinge, Husmand Hans Hansens Hustru ibid., Husmand Hans Hansen og Ungkarl Lars Rasmussen afSvindinge, samt Hjulmand Hans Larsen af Ellerup. Anmærkninger: Moderen tjente Timaanedersdagen før Barnets Fødsel GaardmandKnud Jørgensen i Svindinge.11. 1883, 3. juni. Hans Christian Hansen, Døbt i Kirken 8. juli 1883. Gaardmand Kristen Hansen og Hustru Ane Andersen, 40 Aar,Lakkendrup. Faddere: Gaardmand Jens Sørensens Hustru, Væver Jens Rasmussens Hustru, Gaardmændene Niels Thomsen og JensPedersen, samt Ungkarl Hermann Rasmussen – alle af Lakkendrup.12. 1883, 6. juni. Marius Vilhelm Niels Sack, Døbt i Kirken 8. juli 1883. Smed Heinrich Vilhelm Niels Sack og Hustru Ane MarieNielsen, 23 Aar, Familiehuset ved Mullerup. Faddere: pigen Gjertrud Nielsen af Kværndrup, Pigen Ane Kirstine Nielsen af Stenstrup,Ungkarl Rasmus Christensen af Stenstrup, Indsidder Niels Madsen af Mullerup Familiehus, Indsidder Jørgen Nielsen af Gudbjerg.13. 1883, 10. juni. Hans Christian Hansen, Døbt i Kirken 24. juni 1883. Ugift, Bodil Kirstine Pedersen, for sin Fader GaardmandChristen Pedersen i Brænderup, 24 Aar, Udlagt Barnefader, Ungkarl og Væver Knud Hansen af Gislev. Faddere: Pigen Ane SophieHansen af Lunde, Skovløber Niels Peder Nielsens Hustru, Brænderup Vænge, Ungkarl Hans Hansen af Gislev, Ungkarlene PederPedersen og Lars Pedersen af Brænderup. Anmærkninger: Moderen tjente Timaanedersdagen før Barnets Fødsel for Gaardmand KnudRasmussen, Gislev Sejet.14. 1883, 20. juni. *Christen Christensen, Hjemmedøbt 20. juni, Døbt i Kirken 23. september 1883. Gaardfæster Christen Christensen ogHustru Karen Marie Eriksen, 28 Aar, paa Ellerup Mark. Faddere: Gaardbestyrer Hans Poulsens Hustru af Brænderup, GaardmændeneChristen Nielsens Hustru paa Ellerup Mark, Købmand N. Pedersen i Ellerup, Gaardmand Christen Nielsen og Ungkarl ChristenPoulsen paa Ellerup Mark. Anmærkninger: I Henhold til Sunds Gudme Herredsfogeds Lehns Birkedommers Navnebevis 16.november 1905, er hans fulde Navn, *Christen Christensen Ellemose, (O.P.A. № 794/1905).15. 1883, 16. august. Anders Torben Hansen, Døbt i Kirken 14. oktober 1883. Husmand Hans Hansen og Hustru Johanne Andersen, 36Aar, paa Lakkendrup Mark. Faddere: Pigen Hanne Hansen fra Albjerg bar Barnet, Gaardmand Anders Duelunds Hustru paaLakkendrup Mark. Gaardmændene Jens Pedersen, Jørgen Duelund og Vilhelm Hansen af Lakkendrup.16. 1883, 2. oktober. Frederik Hansen Kjær, Døbt i Kirken 11. november 1883. Boelsmand Nicolaj Peder Kjær og Hustru MarenDorthea Hansen, 26 ½ Aar, paa Gudbjerg Skov. Faddere: Moderen bar Barnet, Pigen Ingerline Hansen paa Gudbjerg Skov gik for.Gaardmand Anders Jensen paa Lakkendrup Mark, Husmand Hans Christensen paa Gudbjerg Skov, Forpagter Peder Rasmussen afBrændeskov.17. 1883, 6. oktober. Carl Pedersen Kierstein, Døbt i Kirken 25. november 1883. Ugift, Marie Dorthea Andersen, 27 ¾ Aar, til Huse forsin stedfader Rasmus Rheinholtsen paa Lakkendrup Mark. Udlagt Barnefader, Tjenestekarl Carl Nielsen Kierstein af Svendborg.Faddere: Pigen Karen Marie Hansen af Oure bar Barnet, Indsidder Mads Hansens Hustru af Brudager gik for. Husmændene KnudRasmussen, Jens Rasmussen og Frederik Pedersen, alle paa Lakkendrup Mark. Anmærkninger: Moderen tjente Timaanedersdagen førBarnets Fødsel for Enkefru Christensen i Svendborg, Frue Sogn.18. 1883, 8. oktober. Ferdinand Hansen, Døbt i Kirken 25. november 1883. Husmand Jørgen Hansen og Hustru Ane Malene Andersen,33 ½ Aar, paa Lakkendrup Mark. Faddere: Moderen bar Barnet, Gaardmand Lars Hansen Falds Hustru paa Lakkendrup Mark gik for,Husmændene Hans Hansen af Gudbjerg, Peder Sørensen af Lakkendrup, Niels Andersen af Gudme.19. 1883, 1. november. Lars Peder Larsen, Døbt i Kirken 2. december 1883. Hjulmand Hans Lars og Hustru maren Sophie Gregersen, 25Aar, Ellerup. Faddere: Gaardmand Christen Nielsens Hustru paa Ellerup Mark, Gaardmand Jørgen Larsen ibid., Gaardmand PoulHansen af Gudme og Husmand Jens V… af Albjerg.1. 1884, 26. januar. *Hans Jacob Pedersen, Hjemmedøbt 5. februar, Døbt i Kirken 17. februar 1884. Ugift, Karen Sofie Jensen, 26 Aar,opholder sig for stedfaderen Husmand Jacob Løv i Brændeskov. Udlagt Barnefader, Ungkarl, Tjenestekarl Anders Pedersen,Brændeskovgaard. Faddere: Husmand Lars Nielsens Hustru Maren Hansen, Brænderup Vænge, Høker Hans Jensens Hustru, SofieFrederikke Jacobsen i Brændeskov, Ungkarlene Peder Hansen Løv, Brændeskov, Jens Peder Larsen, Brændeskovgaard og HansChristian Hansen ibid. Anmærkninger: I henhold til Kongelig Bevilling 21. november 1904, er hans fulde Navn: *Hans Jacob Ejby,(O.P.A. № 293/1904).2. 1884, 25. februar. Carl Nielsen Drejer, Døbt i Kirken 18. maj 1884. Husmand Anders Nielsen Drejer og Hustru Maren Hansen, 34½Aar, Lakkendrup. Faddere: Pigen Ane Kirstine Hansen af Svindinge, Gaardmand Kristen Jensens Hustru af Lakkendrup,Gaardmændene Anders Hansen og Jens Pedersen, samt Ungkarl Hermann Rasmussen af Lakkendrup.

Gudbjerg Kirkebog – Døbte Drengeog Pigebørn - 1874-1885 133. 1884, 15. marts. Kristen Rasmussen, Døbt i Kirken 10. april 1884, Skærtorsdag. Husmand Niels Rasmussen og Hustru Ane SophiaJensen, 26 Aar, Gudbjerg Skov. Faddere: Husmand Hans Rasmussens Hustru, Ollerup, Gaardmand Peder Larsens Hustru, GudbjergSkov, Gaardmand Niels Rasmussen, Gudbjerg Skov, Husmændene Mads Madsen og Hans Christensen paa Gudbjerg Skov.4. 1884, 21. marts. Rasmus Rasmussen, Døbt i Kirken 4. maj 1884. Skovfoged Hans Rasmussen og Hustru Maren Jørgensen, 31 Aar,Gudbjerg Skov. Faddere: Moderen bar Barnet, Husmand Niels Vilhelmsens Hustru paa Lakkendrup Mark, Husmand KnudRasmussen og Peder Hansen paa Lakkendrup Mark, samt Gaardmand Niels Sørensen paa Gudbjerg Skov.5. 1884, 2. april. Laurits Andreas Hansen, Døbt i Kirken 27. april 1884. Ugift, Gjertrud Larsen, 19 Aar, til huse for sin Moder, HjulmandLars Sørensens Enke i Ellerup. Udlagt Barnefader, Tjenestekarl Jens Hansen af Gudme. Faddere: Pigen Sophie Larsen af Svindinge,Hjulmand Hans Larsens Hustru af Ellerup. Hjulmand Hans Larsen af Ellerup, Skomager Hans Jensen af Gudme og Ungkarl LarsRasmussen af Svindinge. Anmærkninger: Moderen tjente Timaanedersdagen før Barnets Fødsel for Gaardmand Christen Christensen iEllerup.6. 1884, 7. april. Niels Peder Rasmussen, Døbt i Kirken 9. maj 1884. Husmand Hans Rasmussen og Hustru Laurentine Johanne KatrineNielsen, 24½ Aar, Brændeskov. Faddere: Moderen bar Barnet, Forpagter Peder Rasmussens Hustru af Brændeskov, Forpagter PederRasmussen af Brændeskov, Husmand Hans Rasmussen af Gravvænge og Ungkarl Jens Rasmussen af Tved.7. 1884, 14. april. Lars Christen Poulsen, Døbt i Kirken 27. april 1884. Ugift, Ane Caroline Hansen, 21 Aar, af Ellerup, hjemme forFaderen Indsidder Hans Madsen, Udlagt Barnefader, Ungkarl Lars Poulsen af Gudme. Faddere: Indsidder Hans Madsens Hustru,Husmand Claus Hansens Hustru, Murer Niels Hansen, Ungkarlene Johanne Christensen og Rasmus Larsen – alle af Ellerup.8. 1884, 5. august. Peder Henrik Pedersen, Døbt i Kirken 14. september 1884. Købmand Hans Pedersen og Hustru Eline Pedersen, 26Aar i Gudbjerg. Faddere: Moderen bar Barnet, Pigen Pernille Pedersen af Øster Hæsinge gik for. Gaardmændene Niels Pedersen ogRasmus Hansen af Gudbjerg og Købmand Peder Jørgensen af Øster Hæsinge.9. 1884, 21. august. Anders Nielsen, Døbt i Kirken 28. oktober 1884. Indsidder Jørgen Christian Nielsen og Hustru Johanne SophiePedersen, 41½ Aar, i Familiehuset ved Mullerup. Faddere: Pigen Marie Kirstine Nielsen paa Brændeskovgaard, Indsidder JuliusDavidsens Hustru i Familiehuset ved Mullerup. Gaardmand Niels Pedersen, Ellerup Kohauge, Indsidderne Hans Andersen og NielsMadsen af Familiehuset ved Mullerup.10. 1884, 28. september. Rasmus Peder Jensen, Døbt i Kirken 23. november 1884. Ugift, Ane Hansen, 26 Aar, opholder sig for sin FaderGaardmand Rasmus Hansen, Gudbjerg Mark, Udlagt Barnefader, Tjenestekarl Hans Jensen paa Broholm. Faddere: Pigen KarenHansen af Galdbjerg, Husmand Jens Rasmussens Hustru paa Brudager Mark. Ungkarl Rasmus Christoffersen af Sortebro,Husmændene Hans Jørgen Pedersen og Peder Andersen paa Gudme Mark.11. 1884, 28. september. Jens Mejer, Døbt i Kirken 30. november 1884. Skomager Laurits Jørgensen Mejer og Hustru Karen MarieJensen, 34 Aar, Gudbjerg. Faddere: Barnets Moder, Husmand Rasmus Hansens Hustru af Kirkeby, sadelmager Mejer og Ungkarl PederLarsen Christensen af Gudbjerg, samt Husmand Christen Rasmussen ibid.12. 1884, 12. september. Anders Christoffersen, Hjemmedøbt 9. oktober, Døbt i Kirken 16. november 1884. Husbestyrer RasmusChristoffersen og Hustru Maren Jørgensen, 33 Aar, Ellerup. Faddere: Ved Hjemmedaaben, var Barnets Bedstemoder, Husmand JørgenPedersens Enke i Ellerup, samt Barnets Forældre. Pigen Gjertrud Christoffersen af Dong, Pigen Karen Jørgensen af Ellerup,Gaardmand Christian Pedersen, Brænderup, … Lars Hansen, Ellerup, Ungkarl Jørgen Christoffersen, Svindinge.13. 1884, 8. oktober. Peder Laurits Borger Pedersen, Døbt i Kirken 14. december 1884. Gaardmand Peder Pedersen og Hustru MarenLarsen, 44½ Aar, Gudbjerg. Faddere: Barnets Moder, Tømmermand Hans Peder Jensens Hustru paa Gudme Mark, TømmermandHans Peder Jensen, Gudme Mark, Træskomand Christen Rasmussen, Gudbjerg, Ungkarl Anders Larsen, Hesselager.14. 1884, 3. november. Jens Larsen, Døbt i Kirken 30. november 1884. Hjulmand, Husmand Larsen og Hustru Maren Sophie Gregersen,26 Aar, Ellerup. Faddere: Pigen Karen Jensen af Gudme, Skomager Hans Jensens Hustru af Gudme. Gaardmand Jørgen Larsen,Gaardmand Rasmus Rasmussen, begge paa Ellerup Mark, Husmand Jacob Jensen af Ellerup.15. 1884, 8. december. Annart Thorvald Hansen, Døbt i Kirken 1. februar 1885. Husmand og Skomager Peder Hansen og HustruPetrine Hansen, 31 Aar, Lakkendrup Mark. Faddere: Pigen Kirsten Nicolajsen af Vormark, Husmand Rasmus Rasmussens Hustru paaBrudager mark, Gaardmand Jens Pedersen, Lakkendrup, Husmand Hans Larsen, Lakkendrup Mark og Ungkarl Rasmus Nielsen iBrændeskov.16. 1884, 6. december. Johannes Peder Frandsen, Døbt i Kirken 28. december 1884. Ugift, Maren Sophie Hansen, 24 Aar, til huse for sinModer, Husmand Hans Larsens Enke paa Lakkendrup Mark, Udlagt Barnefader, Tjenestekarl Frands Frandsen paa Mullerup, født iHerringe. Faddere: Indsidder Lars Rasmussens Hustru af Familiehuset ved Mullerup. Skomager Erik Larsens Hustru af Gudbjerg.Indsidder Lars Rasmussen, Familiehuset ved Mullerup. Skomager Anders Jensen paa Lakkendrup Mark, Ungkarl Rasmus Hansen,Aaby Mark. Anmærkninger: Moderen tjente Timaanedersdagen før Barnets Fødsel paa Fjellebro, Herringe Sogn, Dette Barns Fødsel, ermeldt senere til mig end № 15.

– et godt tilbud til dig der vil arbejde med børn - FOA
Page 1 Page 2 Jupiter Satu rn _, .- Neptune i * .i n «1_ Plutu Page 3 ...
Medlemsblad fra Odense Lærerforening • Nr. 1 • Januar 2008
Jørn Vibe Andreasens præsentation på workshop 1. marts 2005
Graviditet og børn – også en mulighed for HIV-positive - Hiv-Danmark
Page 1 H.' ' 1 I Y@ 'l f ..1 ... il... - - '- _ ...www m.....„.._.......w_.„m. .. wh ...
1.-2. klasse drenge U8-U9 - Raarup-dk.dk
Page 1 www.hart|auer.at1m2m1 . " _ LENSBOND ¿Die modernste ...
NEPTUNE 1 & 2 – HELT KOMPROMISLØS - Nilfisk-ALTO
Nr. 1 · april·2013 - PASCHAL-Danmark A/S
August - September 2008 · nr. 1 - DLF-TRIFOLIUM Denmark
indhold · d ø veidr æ t - Dansk Døve-Idrætsforbund
Page 1 0 lI.-MES Il. nl. nimmer unsre.. s," „_giiulicn sale _todos lne ...
Page 1 el i' I ¿DE *f " VA È". l D n ñ ny l FII-lul L'HISWIRE Page 2 ...
1 Indledning – Brohuset - It.civil.aau.dk - Aalborg Universitet
№ 1 в мире - Tecnomagnete S.p.A.
Page 1 File 'u'iew Windel-»J Help *i MĶ ce; ® @Der |É| Beste MIF ...
Page 1 Page 2 501 SEmESII OWNERS.: 1.| .|. l. . “Januar | . . . . . .. . . I ...
Senior-træf 1 på Hanstholm Camping Torsdag d. 26. – søndag d. 29 ...
Page 1 IAGAZINE FOR BIKERS „N ~ nn uw En." l E svn MW W ī ...
Page 1 " Agizemfzf A A' f. 'von M ¿tref/lz i www Stel] zg .m e .m e. A ...
Gudbjerg Kirkebog – Døbte Drenge – og Pigebørn - 1885-1891 1
Gudbjerg Kirkebog – Døbte Drenge – og Pigebørn - 1874-1885 1
Gudbjerg Kirkebog 1824-1838 1 - gudmelokalarkiv.dk
Gudbjerg Kirkebog 1824 – 1838 1 - gudmelokalarkiv.dk
Gudbjerg Kirkebog 1839 -1854 _Fødte Piger. 1
Gudbjerg Kirkebog 1839 -1854 _Fødte Drenge. 1
Ølgod og Strellev sogne – døbte 1701 til 1731