Views
3 years ago

Gudbjerg Kirkebog – Døbte Drenge – og Pigebørn - 1874-1885 1

Gudbjerg Kirkebog – Døbte Drenge – og Pigebørn - 1874-1885 1

Gudbjerg Kirkebog – Døbte Drengeog Pigebørn - 1874-1885 18Henhold til Vindinge Herredsfogeds Navnebevis 12. oktober 1905, er hendes fulde Navn, *Ane Kirstine Holmegaard, (O.P.A. №700/1905).6. 1876, 16. marts. Mette Marie Christiane Frederikke Larsen, Døbt i Kirken 30. april 1876. Urmager Anders Larsen og Hustru MetteMarie Hansen, 23 Aar, Gudbjerg. Faddere: Pigen Ane Marie Hansen fra Kværndrup bar Barnet, Gaardmand Rasmus Hansens Kone iGudbjerg gik for. Købmand Jacobsen af Svindinge, Husmand Niels Larsen af Skaarup og Barnets Fader.7. 1874, 11. april. Anne Kirstine Jensen, Døbt i Kirken 30. april 1876. Ugift, Karen Marie Hansen Løv, Gudbjerg Skov, UdlagtBarnefader Fabrikant Jens Christian Jensen i København. Faddere: Lærer Nielsens Kone i Brændeskov bar Barnet, Mads Larsens Konepaa Gudbjerg Skov gik for. Gaardmand Peder Pedersen, Gaardbestyrer Mads Løv og Ungkarl Lars Frederik – alle paa Gudbjerg Skov.8. 1876, 5. maj. Maren Kristine Larsen, Hjemmedøbt 2. juli, Døbt i Kirken 6. august 1876. Husmand Hans Larsen og Hustru MarieKirstine Rasmussen, 29 Aar, Lakkendrup Mark. Faddere: Pigen Marie Nielsen bar Barnet, Husmand Hans Madsens Kone gik for.Husmand Søren Pedersen, Husmand Rasmus Larsen og Gaardmand Christen Jensen, alle af Lakkendrup.9. 1876, 22. maj. Ane Marie Pedersen, Døbt i Kirken 10. september 1876. Gaardmand Peder Pedersen og Hustru Maren Larsen, 36 Aar,Gudbjerg Mark. Faddere: Pigen Anne Marie Pedersen fra Holmegaard paa Langeland bar Barnet, Møller Helge Rasmussens Kone fraGudme gik for. Ungkarlene Rasmus Pedersen, Anders Pedersen og Anders Rasmussen far Hesselager.10. 1876, 30. maj. Ane Margrethe Kirstine Hansen, Tvilling, Hjemmedøbt 30. maj 1876. Husmand Peder Hansen og Hustru MarenRasmussen, 40 Aar, paa Lakkendrup Mark. Anmærkninger: Barnet døde før Daabens Publikation.- - - Marie Caroline Pedersen, Døbt i Tved Kirke 16. april 1876. Moderen Maren Kirstine Hansen, Udlagt Barnefader Hans JørgenPedersen af Røde Mølle. Anmærkninger: Moderen tjente Timaanedersdagen før Barnets Fødsel paa Mullerup.- 1876, 26. april. Ane Kirstine Hansen, døbt i Gudme Kirke 11. juni 1876. Ugift, Marie Kirstine Hansen, Udlagt Barnefader, Ungkarl,Jens Hansen af Gudbjerg. Moderen er en Datter af Husmand Hans Larsen paa Gudme Mark. Anmærkninger: Moderen tjenteTimaanedersdagen før Barnets Fødsel for Gaardmand Jens Pedersen i Lakkendrup. Pastor Kjær har i anmeldelsen, kaldet ModerenMaren Kirstine, hendes virkelige Navn er Marie Kirstine.- 1875, 16. september. Marie Pouline Rasmussen, Hjemmedøbt i Søndersø Kirke, 20. oktober samme Aar, Døbt i Gudbjerg Kirke 30.juli 1876. Moderen Ugift, Catrine Marie Hansen, 24 Aar, Udlagt Barnefader, Tjenestekarl, Poul Rasmussen paa S…, Søndersø Sogn.Faddere: Barnets Moder bar Barnet, Maler Niels Hansens Kone af Lakkendrup gik for. Gaardmand Jens Pedersen og UngkarleneRasmus Christensen og Lars Pedersen af Lakkendrup. Anmærkninger: Moderen tjente Timaanedersdagen før Barnets Fødsel paa …Formedelst Sygdom, er Barnets Daab, sammesteds sildigt publiceret i Kirken.11. 1876, 28. juli. Maren Mortensen, Døbt i Kirken 15. oktober 1876. Gaardmand Anders Mortensen og Hustru Ane Nielsen, 32 Aar,Ellerup. Faddere: Gaardmand Peder Nielsens Kone af Galdbjerg bar Barnet, Gaardmand Christen Nielsens Kone af Ellerup gik for.Ungkarl Jens Nielsen af Galdbjerg, Skovfoged Christensen, Rygaard og Gaardmand Rasmus Christensen af Ellerup.12. 1876, 14. september. Marie Elise Rasmussen, Døbt i Kirken 7. december. Skovfoged Rasmus Rasmussen og Hustru Maren Larsen,42 Aar, Gudbjerg Skov. Faddere: Gaardbestyrer Rasmus Hansens Kone af Ellerup Grøftehauge bar Barnet, Husmand RasmusKnudsens Kone paa Gudbjerg Skov gik for, Husmændene Jens Steffensen af Gudbjerg, Lars Nielsen paa Gudbjerg Skov ogGaardbestyrer Rasmus Hansen i Ellerup Grøftehauge.13. 1876, 21. september. Ane Sophie Camilla Mathilde Rasmussen, Døbt i Kirken 26. november 1876. Møller Johan FrederikRasmussen og Hustru Ane Marie Jensen, 31½ Aar, Gudbjerg. Faddere: Pigen Rasmine Jensen bar Barnet, Gaardmand Jens HansensKone gik for. Ungkarlene Hans Peder Jensen, Hans Rasmussen og Peder Larsen – alle af Gudbjerg.14. 1876, 28. september. Ane Dorthea Hansen, Døbt i Kirken 19. november 1876. Hørsvinger Hans Larsen og Hustru Ane MagdaleneHansen, 31 Aar, Gudbjerg Mark. Faddere: Pigen Ane Catrine Nielsen bar Barnet, Gaardmand Rasmine Jensens Kone gik for.Gaardmand Jens Hansen, Smed Nicolajsen og Ungkarl Peder Larsen – alle af Gudbjerg.15. 1876, 7. oktober. Ane Larsen, Døbt i Kirken 10. december. Smed Hans Larsen og Hustru Johanne Nielsen, 39 Aar, Ellerup. Faddere:Pigen Ane Rasmussen fra Thaarup bar Barnet, Gaardbestyrer Rasmus Rasmussens Kone af Ellerup gik for. Gaardbestyrer ChristenChristensen, Gaardmand Anders Mortensen og Købmand N. Pedersen – alle af Ellerup.16. 1876, 4. november. Ane Hansen, Døbt i Kirken 3. december 1876. Gaardbestyrer Rasmus Hansen og Hustru Maren Christensen,Ellerup Grøftehauge. Faddere: Gaardmand Christen Nielsens Kone bar Barnet, Niels Rasmussens Kone gik for, begge af Ellerup.Gaardmand Jørgen Larsen, Gaardbestyrer Knud Hansen og Niels Rasmussen af Ellerup.17. 1876, 14. november. Ane Marie Kristensen, Hjemmedøbt 17. december, Døbt i Kirken 29. marts 1877. Husmand Christian Larsenog Mariane Hansen, 40 Aar, Brændeskov. Faddere: Pigen Ane Andersen bar Barnet, Forpagter Peder Andersens Kone gik for.Forpagter Peder Andersen, Ungkarl Lars Christensen og Husmand Hans Jensen alle af Brændeskov.

Gudbjerg Kirkebog – Døbte Drengeog Pigebørn - 1874-1885 191. 1887, 5. januar. Anne Elisabeth Andersen, Hjemmedøbt 6. januar, Døbt i Kirken 21. januar 1877. Ugift, Karen Marie Carlsen, 23 Aar,Gudbjerg, Udlagt Barnefader, Tjenestekarl, Jens Andersen, Langaa. Faddere: Indsidder Niels Henriksens Kone af Langaa bar Barnet,Gaardmand Anders Hansens Kone i Gudbjerg gik for. Indsidder Niels Henriksen, Husmand Steffen Henriksen og Tjenestekarl HenrikLarsen af Langaa. Anmærkninger: Moderen tjente Timaanedersdagen før Barnets Fødsel paa Galdbjerg Mark, for Gaardmand JensKristensen.- 1876, 21. oktober. Kirstine Petrine Jørgensen, døbt i Tved Kirke, 7. juni 1877. Ugift, Maren Nielsen i Tved, Udlagt Barnefader,Tjenestekarl Anthon Jørgensen paa Brændeskovgaard. Anmærkninger: Moderen tjente Timaanedersdagen før Barnets Fødsel paaBrændeskovgaard. Anmeldt fra Tved Sogneraad, 10. juni 1877.2. 1877, 24. januar. Karen Jensen, Døbt i Kirken 25. marts 1877. Husmand Jacob Jensen og Hustru Ane Pedersen, 43½ Aar, Ellerup.Faddere: Købmand Pedersens Kone af Ellerup bar Barnet, Gaardmand Rasmus Jørgensens Kone paa Ellerup Mark gik for. Væver NielsHansen og Husmand Claus Hansen af Ellerup, samt Ungkarl Rasmus Jensen fra Thorsing.3. 1877, 29. januar. Karen Marie Knudsen, Døbt i Kirken 18. marts 1877. Husmand Rasmus Knudsen og Hustru Ane Marie Larsen, 24Aar, paa Gudbjerg Skov. Faddere: Pigen Jensine Jensen af Gudbjerg bar Barnet, Husmand Hans Rasmussens Kone af Brændeskov gikfor. Sognefoged Hans Christensen af Gudbjerg, Gaardmændene Christen Nielsen paa Gudbjerg Skov og Lars Hansen i Brændeskov.4. 1877, 31. januar. Hansine Nielsen, Døbt i Kirken 2. april 1877. Husmand Rasmus Nielsen og Hustru Johanne Pedersen, 28 Aar,Lakkendrup. Faddere: Gaardmand Jens Pedersens Kone bar Barnet, Gaardmand Christen Jensens Kone gik for. Skrædder JacobChristensen af Gudbjerg, Gaardmand Hans Larsen og Ungkarl Rasmus Pedersen af Lakkendrup.5. 1877, 12. marts. Anne Rasmine Christensen, Døbt i Kirken 13. maj 1877. Husmand Rasmus Christensen og Hustru Ane Pedersen, 30Aar, Ellerup. Faddere: Gaardmand Rasmus Madsens Kone fra Skaarup bar Barnet, Husfæsterske Rasmine Jensen af Ellerup gik for.Husmændene Johannes Larsen, Anders Jørgensen og Christoffer Frederiksen – alle af Ellerup.6. 1877, 13. marts. Laurine Marie Sophie Jensen, Døbt i Kirken 13. maj 1877. Husmand Hans Jensen og Hustru Sophie FrederikkeJacobsen, 28 ½ Aar i Brændeskov. Faddere: Lærer Nielsens Kone fra Brændeskov bar Barnet, Husmand Jens Pedersens Kone gik for.Husmændene Peder Andersen, Hans Rasmussen og Jens Hansen – alle af Brændeskov.7. 1877, 18. marts. Ane Kirstine Pedersen, Døbt i Kirken 29. april 1877. Slagter Jørgen Pedersen og Hustru Maren Jensen, 28½ Aar,Ellerup. Faddere: Pigen Stine Christensen paa Ellerup Mark bar Barnet, Gaardbestyrer Rasmus Hansens Kone i Ellerup Grøftehaugegik for, Husmændene Jørgen Andersen, Anders Jørgensen og Johannes Larsen – alle af Ellerup.8. 1877, 18. marts. Ane Johanne Hansine Pedersen, Døbt i Kirken 29. april 1877. Ugift, Kathinka Elise Pedersen, 19 Aar, Gudbjerg,Udlagt Barnefader, Ungkarl Peder Jørgensen, af Skaarup/Thaarup? Tjener paa Thurø. Faddere: Husmand Hans Frandsens Kone afGudbjerg bar Barnet, Pigen Marie Olsen fra Svindinge gik for. Ungkarlene Hans Hansen af Langaa, Rasmus Hansen af Lunde ogLaurits Mortensen af Hesselager. Anmærkninger: Moderen tjente Timaanedersdagen før Barnets Fødsel paa Thurø.9. 1877, 26. marts. Marie Nielsen, Døbt i Kirken 10. maj 1877. Gaardmand Christen Nielsen og Hustru Ane Christensen, 26 Aar, EllerupMark. Faddere: Pigen Gjertrud Hansen fra Dong bar Barnet, Gaardbestyrer Rasmus Hansens Kone af Ellerup Grøftehauge gik for.Gaardmændene Anders Christensen af Ellerup, Christen Hansen af Ellerup Grøftehauge og Gaardbestyrer Niels Rasmussen af Ellerup.10. 1877, 22. april. Karen Marie Knudsen, Døbt i Kirken 15. juli 1877. Husmand Knud Andersen og Hustru Gjertrud MargrethePedersen, 44 Aar, Brændeskov. Faddere: Husmand Jens Pedersens Kone bar Barnet, Lærer Nielsens Kone gik for, Husmand KnudJørgensen, Christen Larsen og Skovfoged Rasmus Jensen – alle af Brændeskov.11. 1877, 23. april. Meta Pouline Nielsen, Hjemmedøbt 28. april, Døbt i Kirken 24. juni 1877. Husmand Hans Nielsen og Hustru AneMarie Esbensen, 44 Aar, Ellerup Sejet. Faddere: Pigen Gjertrud Nielsen af Gudme bar Barnet, Gaardmand Morten Nielsens Kone afGaldbjerg gik for. Husmændene Jacob Jensen og Hans Pedersen af Ellerup Sejet og Gaardmand Lars Pedersen af Gudme.- 1877, 24. januar. Christiane Caroline Rasmussen, døbt i Lindelse Kirke 30. marts 1877, Ugift, Louise Amalie Christensen, iHennetved, Lindelse paa Langeland. Udlagt Barnefader, Sadelmager Jørgen Rasmussen af Gislev. Anmærkninger: Moderen tjenteTimaanedersdagen før Barnets Fødsel paa Mullerup.12. 1877, 3. maj. Christine Christensen, Døbt i Kirken 24. juni 1877. Husmand Christen Larsen og Hustru Gjertrud Marie Andersen, 39Aar, Lakkendrup. Faddere: Pigen maren Clausen bar Barnet, Gaardmand Hans Peder Christensens Kone gik for, GaardmændeneJørgen Hansen og Hans Larsen, samt Husmand Peder Frederiksen – alle paa Lakkendrup Mark.13. 1877, 12. juni. *Maren Dorthea Pedersen, Døbt i Kirken 29. juli 1877. Gaardmand Niels Pedersen og Hustru Karen Andersen, 33Aar, Ellerup Kohauge. Faddere: Pigen Cecilie Johansen fra Refsvindinge bar Barnet, Gaardbestyrer Rasmus Hansens Kone af EllerupGrøftehauge gik for. Husmændene Christen Madsen og Henrik Pedersen af Ellerup Kohauge, Forpagter Christiansen paaBrænderupgaard. Anmærkninger: I henhold til Kongelig Bevilling 17. april 1905, er hendes fulde Navn *Maren Dorthea Nørregaard,(O.P.A. № 282/1905).

Byplanmøde ”Byer i bevægelse” 1. oktober 2009
Page 1 §:ave mtmeyiIl Live better. a- .QA L 'kiq Fa-: 4,). *1 Shop us ...
Page 1 Page 2 Page 3 «carried ladders und blg bug: intl: ull kind: uf ...
Page 1 SUMMER sAFÁiï-Í HH 0.@ nt .mm .H3 VV at pn »le On 03 ...
– et godt tilbud til dig der vil arbejde med børn - FOA
Page 1 Page 2 Jupiter Satu rn _, .- Neptune i * .i n «1_ Plutu Page 3 ...
Medlemsblad fra Odense Lærerforening • Nr. 1 • Januar 2008
Jørn Vibe Andreasens præsentation på workshop 1. marts 2005
Page 1 H.' ' 1 I Y@ 'l f ..1 ... il... - - '- _ ...www m.....„.._.......w_.„m. .. wh ...
August - September 2008 · nr. 1 - DLF-TRIFOLIUM Denmark
NEPTUNE 1 & 2 – HELT KOMPROMISLØS - Nilfisk-ALTO
Nr. 1 · april·2013 - PASCHAL-Danmark A/S
Page 1 www.hart|auer.at1m2m1 . " _ LENSBOND ¿Die modernste ...
indhold · d ø veidr æ t - Dansk Døve-Idrætsforbund
Graviditet og børn – også en mulighed for HIV-positive - Hiv-Danmark
1.-2. klasse drenge U8-U9 - Raarup-dk.dk
Page 1 0 lI.-MES Il. nl. nimmer unsre.. s," „_giiulicn sale _todos lne ...
Page 1 el i' I ¿DE *f " VA È". l D n ñ ny l FII-lul L'HISWIRE Page 2 ...
№ 1 в мире - Tecnomagnete S.p.A.
1 Indledning – Brohuset - It.civil.aau.dk - Aalborg Universitet
Page 1 File 'u'iew Windel-»J Help *i MĶ ce; ® @Der |É| Beste MIF ...
Page 1 Page 2 501 SEmESII OWNERS.: 1.| .|. l. . “Januar | . . . . . .. . . I ...
Page 1 IAGAZINE FOR BIKERS „N ~ nn uw En." l E svn MW W ī ...
Senior-træf 1 på Hanstholm Camping Torsdag d. 26. – søndag d. 29 ...
Page 1 " Agizemfzf A A' f. 'von M ¿tref/lz i www Stel] zg .m e .m e. A ...
Gudbjerg Kirkebog – Døbte Drenge – og Pigebørn - 1885-1891 1
Gudbjerg Kirkebog – Døbte Drenge – og Pigebørn - 1874-1885 1
Gudbjerg Kirkebog 1824-1838 1 - gudmelokalarkiv.dk
Gudbjerg Kirkebog 1824 – 1838 1 - gudmelokalarkiv.dk