Views
3 years ago

Gudbjerg Kirkebog – Døbte Drenge – og Pigebørn - 1874-1885 1

Gudbjerg Kirkebog – Døbte Drenge – og Pigebørn - 1874-1885 1

Gudbjerg Kirkebog – Døbte Drengeog Pigebørn - 1874-1885 16Ungkarlene Frederik Jensen af Frørup og Niels Rasmussen af Svindinge. Anmærkninger: Barnet er født i Amerika og efter AttestHjemmedøbt sammesteds.15. 1874, 27. juli. Maren Jensen, Døbt i Kirken 11. oktober 1874. Husmand Jacob Jensen og Hustru Ane Pedersen, 41 Aar, Ellerup.Faddere: Væver Niels Hansens Kone bar Barnet, Gaardmand Christen Pedersens Kone gik for, begge af Ellerup. Husmand ClausHansen af Ellerup, Ungkarlene Niels Hansen og Rasmus Jensen af Taasinge.16. 1874, 11. oktober. Maren Pedersen, Døbt i Kirken 20. december 1874. Indsidder Christen Olsen Pedersen og Hustru KarenRasmussen, 31 Aar, Gudbjerg. Faddere: Pigen Ane Hansen fra Magaard bar Barnet, Pigen Ane Marie Rasmussen fra Vejstrup gik for.Slagter Jørgen Pedersen af Ellerup, Hjulmand Peder Christensen af Ellerup og Ungkarl Jørgen Jensen Rasmussen af …17. 1874, 14. oktober. Rasmine Agnete Andersen, Døbt i Kirken 15. november 1874. Indsidder Anders Rasmussen og Hustru LouiseChristensen, 30 Aar, Brændeskov. Faddere: Pigen Maren Nielsen fra Tved bar Barnet, Gaardmand Lars Falds Kone af Brændeskov gikfor. Ungkarlene Anders Pedersen, Lars Jensen og Husmand Peder Andersen af Brændeskov.18. 1874, 26. november. Ane Nielsen, Døbt i Kirken 24. januar 1875. Hjulmand Rasmus Nielsen og Hustru Johanne Pedersen, 26 Aar,Lakkendrup. Faddere: Pigen Ane Andersen bar Barnet, Gaardmand Anders Hansens Kone gik for, begge af Lakkendrup.Gaardmændene Hans Larsen og Jens Pedersen af Lakkendrup, samt Niels Rasmussen af Ellerup.19. 1874, 5. december. *Ane Margrethe Pedersen, Døbt i Kirken 24. januar 1875. Gaardmand Niels Pedersen og Hustru KarenAndersen, 31 Aar, Ellerup Kohauge. Faddere: Gaardmand Anders Rasmussens Kone af Dong bar Barnet, Gaardmand Anders LarsensKone af Ellerup Kohauge gik for. Forpagter Christiansen paa Brændeskovgaard, Husmændene Frederik Rex og Christen Madsen afEllerup Kohauge. Anmærkninger: I henhold til Kongelig Bevilling 17. april 1905, er hendes fulde Navn, *Ane Margrethe Nørregaard,(O.P.A. № 282/1905).1. 1875, 9. februar. Laura Hansen, Hjemmedøbt 3. marts, Døbt i Kirken 27. marts 1875. Indsidder Hans Larsen og Hustru AneMargrethe Hansen, 30 Aar, Gudbjerg Mark. Faddere: Pigen Ane Kirstine Christoffersen af Sortebro Kro bar Barnet, Gaardmand NielsPedersens Kone paa Gudbjerg Mark gik for. Smed Nicolajsen, Husmand Peder Pedersen og Ungkarl Peder Larsen – alle af Gudbjerg.- 1875, 26. januar. Johanne Marie Hansen, døbt i Hesselager Kirke, 20. februar 1875. Moderen Ane Margrethe Hansen, der udlagdeBarnefader Tjenestekarl Niels Peder Hansen … Anmærkninger: Anmeldt fra Hesselager, da Moderen Timaanedersdagen før BarnetsFødsel tjente paa Mullerup.- 1874, 22. november. Maren Jensen, døbt i Oure Kirke, 27. december 1874. Ugift, Maren Hansen af Albjerg, Oure, Udlagt Barnefader,Ungkarl Hans Peder Jensen af Holmdrup, Moderen tjente Timaanedersdagen før Barnets Fødsel i Brændeskov. Anmærkninger:Anmeldt af provst Nielsen 25. april 1875.2. 1875, 23. april. Hanne Bolette Rasmussen, Hjemmedøbt 30. maj, Døbt i Kirken 13. juni 1875. Gaardbestyrer Rasmus Rasmussen ogHustru Kirsten Steffensen, 41 Aar, Ellerup. Faddere: Pigen Maren Jensen af Svindinge bar Barnet, Snedker Thomsens Kone af Ellerupgik for. Gaardmand Anders Christensen, … Hans Larsen og Snedker Thomsen af Ellerup.3. 1875, 27. april. Johanne Caspersen, Døbt i Kirken 30. maj 1875. Gaardmand Lars Caspersen og Hustru Karen Nielsen, 33 Aar,Brænderup. Faddere: Gaardbestyrer Niels Rasmussens Kone i Ellerup bar Barnet, Smed Jørgen Danielsens Kone i Brænderup gik for,Gaardmændene Niels Caspersen Pigen Lars Jensen af Brænderup, samt Hans Pedersen paa Ellerup Mark.4. 1875, 1. juni. Karoline Sofie Larsen, Døbt i Kirken 20. juni 1875. Ugift, Ane Marie Clausen, 22 Aar, Ellerup, Udlagt Barnefader,Tjenestekarl, Rasmus Larsen paa Mullerup. Faddere: Pigen Louise Kristensen paa Mullerup bar Barnet, Indsidder KristofferFrederiksens Kone i Ellerup gik for. Tjenestekarlene Peder Jensen paa Rygaard, Hans Jørgen Pedersen paa Mullerup og Indsidder LarsJensen for Tullebølle paa Langeland. Anmærkninger: Moderen tjente Timaanedersdagen før Barnets Fødsel paa … i Skrøbelev Sognpaa Langeland. Hun kom fra Rygaard til Ellerup, dagen før Barnets Fødsel.5. 1875, 5. juni. Signe Kristensen Sønderholm, døbt i Vejstrup Valgmenigheds Kirke 18. juli 1875. Friskolelærer Niels Kristensen, ogHustru Anne Marie Andersen, 24 Aar, Ellerup. Faddere: Moderen bar Barnet, Høker Jens Peder Johansens Kone af Gudbjerg, gik for.Barnets Fader, Friskolelærerne Lars Hansen af Brudager og Gammelgaard af Gislev.- 1875, 7. juni. Ane Vilhelmine Maren Kirstine Spicker, døbt i Brudager Kirke 20. juni 1875. Ugift, Sophie Amalie Nielsen, Brudager,Udlagt Barnefader Herman Spicker fra Lippe Detmold. Anmærkninger: Anmeldt fra Gudme af Pastor Kjær, 22. juni, Moderen tjenteTimaanedersdagen før Barnets Fødsel paa Mullerup, hvor Barnefaderen var arbejder ved Teglværket.6. 1875, 4. juli. Maren Kirstine Larsen, Døbt i Kirken 26. september 1875. Gaardmand Anders Larsen og Hustru Gjertrud MarieHansen, 24½ Aar, Ellerup Kohauge. Faddere: Pigen Margrethe Larsen fra Frørup bar Barnet, Husmand Jacob Jensens Kone af EllerupSejet gik for. Gaardmand Peder Larsen, Gudbjerg Skov, Gaardmand Niels Pedersen, Ellerup Kohauge, og Husmand Anders Pedersen,Ellerup Sejet.7. 1875, 13. juli. Maren Hansen, Døbt i Kirken 5. september 1875. Gaardmand Anders Hansen og Hustru Stine Hansen, 38 Aar,Lakkendrup. Faddere: Pigen Karen Larsen bar Barnet, Gaardmand Niels Thomsens Kone gik for, Gaardmændene Christen Jensen, JensPedersen og Anders Hansen – alle af Lakkendrup.

Gudbjerg Kirkebog – Døbte Drengeog Pigebørn - 1874-1885 178. 1875, 20. august. Maren Hansine Hansen, Døbt i Kirken 24. oktober 1875. Husmand Jørgen Hansen og Hustru Ane MaleneAndersen, 28 ½ Aar, Lakkendrup Mark. Faddere: Pigen Johanne Andersen fra Lakkendrup bar Barnet, Husmand Niels AndersensKone fra Kirkeby gik for. Væver Hans Hansen i Gudbjerg, Husmand Peder Sørensen i Lakkendrup og Husmand Niels Andersen afGudme.9. 1875, 24. august. Augusta Rasmine Christiansen, Døbt i Ryslinge Kirke 30. september 1875. Forpagter Rasmussen Christiansen ogHustru Ane Margrethe Nielsen, 41½ Aar, Brænderupgaard. Faddere: Forpagter Christiansens Kone, Gaardmand J. Christiansen afSødinge, Gaardmand L. Christiansen af Ryslinge, Ungkarl J. Christiansen af Ryslinge.10. 1875, 2. september. Johanne Nielsen, Døbt i Kirken 6. november 1875. Ugift, Maren Hansen, 24½ Aar, Lakkendrup, UdlagtBarnefader, Ungkarl Anders Nielsen Drejer, Lakkendrup. Faddere: Pigen Margrethe Hansen fra Brudager bar Barnet, GaardmandHans Larsens Kone af Lakkendrup gik for. Ungkarlene Anders Hansen, Anders Nielsen og Hjulmand Jens Christensen af Lakkendrup.11. 1875, 9. september. Mette Jensen, Døbt i Kirken 17. oktober 1875. Gaardbestyrer Christen Jensen og Hustru Sophie Jørgensen, 25Aar, Brænderup. Faddere: Gaardmand Mads Rasmussens Kone af Svindinge bar Barnet, Gaardmand Niels Rasmussens Kone afBrænderup gik for. Gaardmændene Niels Jørgensen, Niels Caspersen og Lars Caspersen af Brænderup.12. 1875, 12. september. Marie Mathilde Mortensen, Hjemmedøbt 17. september, Døbt i Kirken 5. december 1875. Skomager PederChristian Mortensen og Hustru Johanne Catrine Nielsen, 26 Aar, Gudbjerg. Faddere: Pigen Karen Marie Christensen bar Barnet, PigenBodil Kirstine Rasmussen gik for. Gaardmand Christen Pedersen, Smed Niels Peder Larsen og Boelsmand Hans Frandsen – alle iGudbjerg.13. 1875, 27. september. Elisabeth Nielsine Nielsen, Døbt i Kirken 5. december 1875. Husmand Mads Nielsen og Hustru Mette MarieFrandsen, 36½ Aar, Gudbjerg. Faddere: Pigen Karen Madsen paa Mullerup bar Barnet, Husmand Peder Hansens Kone i Gudbjerg gikfor, Husmand Hans Frandsen i Gudbjerg, Indsidder Christoffer Frederiksen i Ellerup, Ungkarl Jørgen Nielsen i Brænderupgaard.14. 1875, 13. oktober. Karen Andersen, Døbt i Kirken 5. december 1875. Gaardmand Hans Andersen og Hustru Edel MarieChristoffersen, 36½ Aar, Ellerup. Faddere: Gaardmand Hans Hansens Kone af Heldager bar Barnet, Pigen Gjertrud Hansen af Ellerupgik for. Gaardmændene Anders Christensen og Peder Hansen, samt Ungkarl Christen Christensen alle af Ellerup.15. 1875, 13. oktober. Ane Katrine Hansine Rasmussen, Døbt i Kirken 7. november 1875. Ugift, Ane Elisabeth Andersen, 22½ Aar,Ellerup, Udlagt Barnefader, Ungkarl Carl Rasmussen Lerche paa Taasinge. Faddere: Pigen Karen Marie Rasmussen af Langaa barBarnet, Indsidder Hans Andersens Kone af Tved gik for. Ungkarlene Anders Andersen af Gudbjerg, Rasmus Rasmussen af Albjerg,Indsidder Hans Andersen af Tved. Anmærkninger: Moderen tjente Timaanedersdagen før Barnets Fødsel paa Slæbækgaard, Kirkeby.16. 1875, 24. oktober. Ane Marie Jensen, Døbt i Kirken 12. december 1875. Husmand og Væver Peder Jensen og Hustru JohanneLarsen, 40½ Aar, Brænderup. Faddere: Gaardmand Niels Caspersens Kone bar Barnet, Gaardbestyrer Christen Jensens Kone gik for.Husmand Hans Jørgensen, Smed Jørgen Danielsen og Gaardmand Lars Caspersen – alle af Brænderup.17. 1875, 28. november. Marie Hansen, Døbt i Kirken 1. januar 1876. Gaardbestyrer Knud Lyder Hansen og Hustru Maren Nielsen,26½ Aar, Ellerup Mark. Faddere: Pigen Sara Nielsen bar Barnet, Gaardmand Rasmus Jørgensens Kone gik for. Gaardmændene RasmusJørgensen og Christen Nielsen, samt Ungkarl Rasmus Hansen – alle af Ellerup.1. 1876, 4. januar. Ane Marie Jensen, Døbt i Kirken 5. marts 1876. Husmand Mogens Jensen og Hustru Maren Larsen, 43 Aar,Brændeskov. Faddere: Husmand Hans Larsens Kone i Rødskebølle bar Barnet, Indsidder Hans Pedersens Kone af Brændeskov.Forpagter Peder Andersen, Indsidder Hans Pedersen og Ungkarl Lars Rasmussen, alle af Brændeskov.2. 1876, 21. januar. *Maren Jørgensen, Hjemmedøbt 26. januar, Døbt i Kirken 26. marts 1876. Smed Jørgen Danielsen og HustruChristine Marie Rasmussen, 35 ½ Aar, Brænderup. Faddere: Gaardmand Lars Caspersens Kone af Brænderup bar Barnet, HusmandNiels Hansens Kone af Kirkeby gik for. Gaardmand Christen Jensen, Husmændene Hans Jørgensen og Peder Jensen af Brænderup.Anmærkninger: I Henhold til Sunds Gudme Herredsfogeds Lehns Birkedommers Navnebevis 7. december 1905, er hendes fulde Navn*Maren Danielsen, (O.P.A. № 884/1905).3. 1876, 22. januar. Kristine Andersen, døbt i Vejstrup Valgmenigheds Kirke 19. marts 1876. Husmand Rasmus Andersen og HustruMarie Kirstine Rasmussen, 31 Aar, Brændeskov. Faddere: Moderen bar Barnet, Husmændene Kristian Rasmussen af Lunde, NielsAndersen af Rudme og Jørgen Andersen af Herringe. Anmærkninger: anmeldt af Pastor Petersen i Vejstrup.4. 1876, 29. januar. Marie Rasmussen, Døbt i Kirken 19. marts 1876. Gaardbestyrer Niels Rasmussen og Hustru Maren Nielsen, 37 Aar,Ellerup. Faddere: Gaardmand Lars Caspersens Kone af Brænderup bar Barnet, Gaardmand Christen Nielsens Kone paa Ellerup Markgik for. Husmand Anders Christensen, Snedker Thomsen og Købmand Thyboe af Ellerup.5. 1876, 4. februar. *Ane Kirstine Rasmussen, Døbt i Kirken 17. april 1876. Husmand Hans Rasmussen og Hustru Karen Christiansen,41 Aar, Brændeskov. Faddere: Husmand Hans Jensens Kone bar Barnet, Husmand Jens Pedersens Kone gik for, begge af Brændeskov.Husmændene Jens Hansen og Peder Andersen af Brændeskov, samt Indsidder Christen Andersen af Gudbjerg. Anmærkninger: I

– et godt tilbud til dig der vil arbejde med børn - FOA
Medlemsblad fra Odense Lærerforening • Nr. 1 • Januar 2008
Jørn Vibe Andreasens præsentation på workshop 1. marts 2005
Page 1 Page 2 Jupiter Satu rn _, .- Neptune i * .i n «1_ Plutu Page 3 ...
Page 1 H.' ' 1 I Y@ 'l f ..1 ... il... - - '- _ ...www m.....„.._.......w_.„m. .. wh ...
August - September 2008 · nr. 1 - DLF-TRIFOLIUM Denmark
NEPTUNE 1 & 2 – HELT KOMPROMISLØS - Nilfisk-ALTO
Nr. 1 · april·2013 - PASCHAL-Danmark A/S
Page 1 www.hart|auer.at1m2m1 . " _ LENSBOND ¿Die modernste ...
Graviditet og børn – også en mulighed for HIV-positive - Hiv-Danmark
indhold · d ø veidr æ t - Dansk Døve-Idrætsforbund
1.-2. klasse drenge U8-U9 - Raarup-dk.dk
Page 1 0 lI.-MES Il. nl. nimmer unsre.. s," „_giiulicn sale _todos lne ...
Page 1 el i' I ¿DE *f " VA È". l D n ñ ny l FII-lul L'HISWIRE Page 2 ...
№ 1 в мире - Tecnomagnete S.p.A.
1 Indledning – Brohuset - It.civil.aau.dk - Aalborg Universitet
Page 1 File 'u'iew Windel-»J Help *i MĶ ce; ® @Der |É| Beste MIF ...
Page 1 Page 2 501 SEmESII OWNERS.: 1.| .|. l. . “Januar | . . . . . .. . . I ...
Page 1 IAGAZINE FOR BIKERS „N ~ nn uw En." l E svn MW W ī ...
Senior-træf 1 på Hanstholm Camping Torsdag d. 26. – søndag d. 29 ...
Page 1 " Agizemfzf A A' f. 'von M ¿tref/lz i www Stel] zg .m e .m e. A ...
Gudbjerg Kirkebog – Døbte Drenge – og Pigebørn - 1885-1891 1
Gudbjerg Kirkebog – Døbte Drenge – og Pigebørn - 1874-1885 1
Gudbjerg Kirkebog 1824-1838 1 - gudmelokalarkiv.dk
Gudbjerg Kirkebog 1824 – 1838 1 - gudmelokalarkiv.dk
Gudbjerg Kirkebog 1839 -1854 _Fødte Drenge. 1
Gudbjerg Kirkebog 1839 -1854 _Fødte Piger. 1
Ølgod og Strellev sogne – døbte 1701 til 1731