Report of the situation of children's rights in the field of education

kec.ks.org

Report of the situation of children's rights in the field of education

Cikli2GrupiNë shkollë ndërmerren veprime adekuate për të siguruar arsimim cilësorShpesh Ndonjëherë Rrallë Asnjëherë Nuk e di GjithsejKontroll11357 1559 466 294 160 1383682.1% 11.3% 3.4% 2.1% 1.2% 100.0%Gjithsej 24668 3451 1092 684 353 30248I synuar11620 2079 665 440 259 1506377.1% 13.8% 4.4% 2.9% 1.7% 100.0%Kontroll10497 1766 604 426 196 1348977.8% 13.1% 4.5% 3.2% 1.5% 100.0%Gjithsej 22117 3845 1269 866 455 28552Cikli12b) PrindëritGrupiNë shkollë ndërmerren veprime adekuate për të siguruar arsimim cilësorShpesh Ndonjëherë Rrallë Asnjëherë Nuk e di GjithsejI synuar11319 2682 738 381 341 1546173.2% 17.3% 4.8% 2.5% 2.2% 100.0%Kontroll8147 1697 481 205 296 1082675.3% 15.7% 4.4% 1.9% 2.7% 100.0%Gjithsej 19466 4379 1219 586 637 26287I synuar9600 2409 725 365 277 1337671.8% 18.0% 5.4% 2.7% 2.1% 100.0%Kontroll8589 2053 568 332 301 1184372.5% 17.3% 4.8% 2.8% 2.5% 100.0%Gjithsej 18189 4462 1293 697 578 25219Cikli12c) MësimdhënësitGrupiNë shkollë ndërmerren veprime adekuate për të siguruar arsimim cilësorShpesh Ndonjëherë Rrallë Asnjëherë Nuk e di GjithsejI synuar740 36 2 5 1 78494.4% 4.6% .3% .6% .1% 100.0%Kontroll673 31 4 0 2 71094.8% 4.4% .6% .0% .3% 100.0%Gjithsej 1413 67 6 5 3 1494I synuar747 30 1 11 78994.7% 3.8% .1% 1.4% 100.0%Kontroll602 31 1 15 64992.8% 4.8% .2% 2.3% 100.0%Gjithsej 1349 61 2 26 1438Pyetja e fundit ka të bëj me relevancën e perceptuar të shkollimit, ndërsa përgjigjet flasin përnjë shkallë të lartë të perceptimit të dobisë së saj te nxënësit (81-84%), prindërit (82-85%) dhemësimdhënësit (82-83%). Rezultatet e plota janë dhënë në tabelën 14.23

More magazines by this user
Similar magazines